Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel

Studien har undersøkt om regelmessig oljebad fra to ukers alder kunne forebygge atopisk eksem og matvareallergi. Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. Resultatene viser at regelmessig bading med badeolje ikke forebygger eksem første leveår.

- Kvalitestemplet som Lancet gir vil ha stor betydning internasjonalt.  Studien er en av de få i verden som er store nok og av tilstrekkelig kvalitet til å adressere spørsmål som er av generell betydning for folkehelsa, sier Rudi. Han er professor ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap på NMBU.

Ikke lavere forekomst av atopisk eksem

Studien heter PreventADALL, som står for Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies. PreventADALL startet i desember 2014 og inkluderte nesten 2400 mor-barn-par fra en generell befolking, altså uten spesielt økt risiko for allergisk sykdom. I studien ble barna tilfeldig trukket til en av fire grupper; ingen spesielle tiltak, regelmessig bading med badeolje frem til ni måneders alder, tidlig introduksjon av tilleggsføde, eller begge tiltak.

I artikkelen som publiseres i The Lancet i dag, viser forskerne at ved ett års alder hadde barna med regelmessige oljebad eller tidlig introduksjon av tilleggsføde (ved siden av amming) ikke lavere forekomst av atopisk eksem enn kontrollbarna.

Artikkelen er publisert av et forskningsteam ved UiO i samarbeid med Sykehuset Østfold, Karolinska Institutet og NMBU. 

Vil forebygge allergi hos barn

PreventADALL data vil inngå i en pågående, stor meta-analyse som samler data fra alle studier i verden med tilsvarende type problemstilling. Resultatene av denne metaanalysen vil føre til endelige anbefalinger om hudpleie for forebygging av atopisk eksem hos barn i den generelle befolkningen, og for dem som har økt risiko for atopisk eksem.

PreventADALL står for Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies, og har som formål å:

  • Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
  • Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
  • Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse

Forsker også på tarmbakterier hos spedbarn

NMBU har nylig fått støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som ser på de samme datasettene som PreventADALL. Prosjektet heter UnveilMe, og her ser NMBU-forskerne på hvilken betydning tarmbakterier har for utviklingen hos spedbarn.

- Dette er en av verdens største mor-barn-kohorter fra den normale befolkningen, noe som gir UnveilMe en unik anledning til å frembringe kunnskap av generell betydning, sier Rudi.

UnveilMe er nylig tildelt FRIPRO-midler fra Forskningsrådet. 

Published 20. February 2020 - 8:37 - Updated 20. February 2020 - 13:33