Støtte til NMBU-forskere fra Thon-stiftelsen

For sjette år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og undervisning internasjonalt og nasjonalt, samt finansiell støtte til nordisk forskning i medisin og nasjonal studentaktiv forskning 2020. I år deler stiftelsen ut 33 millioner kroner.

Prosjektet «Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?»

Klimaendringer og tap av artsmangfold er to av de største utfordringene i vår tid. For å finne gode og bærekraftige løsninger trenger vi dyktige politikere, internasjonale avtaler, økt kunnskap og ny teknologi. Forskning er en av de viktig bærebjelkene i dette arbeidet, og universiteter må, gjennom utdannelsen av morgendagens problemløsere ha et tydelig fokus på dette. Det ønskes i dette prosjektet å teste ut forskningsopplæring allerede på bachelornivå ved å inkludere studentene i et tverrfaglig økologisk/genetisk prosjekt av betydning for fremtidig artsbevaring.

Professor Tone Birkemoe og professor Anne Sverdrup-Thygeson fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og professor Siri Fjellheim, Fakultet for biovitenskap er ansvarlige for prosjektet.

Prosjektet støttes med i alt NOK 820 000 over tre år.

Støtte til innovativ undervisning

Professor Siri Fjellheim har i flere år vært en aktiv pådriver for å utvikle undervisningsformer som er tilpasset det pensum som skal undervises. Spesielt har hun vært aktiv i å utvikle ulike former for flipped classroom-undervisning (eller omvendt undervisning, som det også kalles) med bruk av små videoforelesninger sammen med studentaktiv undervisning i den strukturerte undervisningstiden for både små og store studentgrupper.

Fjellheim mottar 500.000,- til fremragende undervisning.

Trioen er bare noen av de som er tildelt støtte fra stiftelsen. Full oversikt over hvem som har mottatt støtte i 2020 finner du her.

 

Published 16. januar 2020 - 22:40 - Updated 16. januar 2020 - 22:40