Sjur Baardsen innsatt som ny rektor ved NMBU

 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre
 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre
 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre
 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre
 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre
 • Sjur Baardsen innsettes som rektor ved ved NMBU
  Foto
  Håkon Sparre

– Universitetene skal være katalysatorer for utvikling. I en stadig mer kompleks verden, får mennesket stadig større behov for kunnskap. Sammen, og fra vårt ståsted, skal vi ved NMBU bidra til både innsikt og utsyn, sa påtroppende rektor Sjur Baardsen under innsettelsesseremonien. 

Sjur Baardsen innsatt som ny rektor ved NMBU

Tirsdag 27. august ble Sjur Baardsen innsatt som rektor ved NMBU. Baardsen tiltrådte stillingen 1. august og er ansatt ut åremålet til avtroppende rektor Mari Sundli Tveit, det vil si fram til 31. juli 2021. 

Video: Tonje Halvorsen Walde

Baardsen kom fra stillingen som dekan ved NMBUs Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Baardsen har internasjonal erfaring fra blant annet EU-kommisjonens forskningsdirektorat og COSTs domenekomité for skogsektoren. Han har også hatt ledende verv ved European Centre for Nature Conservation, og arbeidet i Skogeiersamvirket. Baardsen har tidligere jobbet som professor i skogøkonomi ved daværende Institutt for naturforvaltning. Han er forstkandidat i skogbrukets driftsteknikk fra Norges landbrukshøgskole, bedriftsøkonom fra BI og har doktorgrad i skogøkonomi.

 
Published 27. august 2019 - 17:35 - Updated 27. august 2019 - 18:57