Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH styrkes

  • _
    Foto
    Øystein Johnsen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøker NMBU i Sandnes 29. juli blant annet for å redegjøre for beslutningen om å styrke det veterinære fagmiljøet.

Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH styrkes

Nyetableringen av det biomedisinske forsknings- og undervisningssenteret Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) vil bidra til bedre dyrehelse og medfører at seksjonen kan utvide sitt aktivitetsnivå.

Varig styrking
Stortinget bevilget 8 millioner kroner som engangsmidler til nybygg til SEARCH i 2016, samt 12 millioner kroner som engangsmidler til medisinsk utstyr og inventar i 2018. I 2019 bevilget Stortinget 10 millioner kroner til SEARCH.
Nå bekrefter statsrådene at denne bevilgningen vil bli videreført, gjennom den årlige rammebevilgningen til NMBU, slik at det veterinære fagmiljøet ved NMBU Sandnes og SEARCH får en varig styrking.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøkte NMBU i Sandnes 29. juli blant annet for å redegjøre for beslutningen om å styrke det veterinære fagmiljøet.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøkte NMBU i Sandnes 29. juli blant annet for å redegjøre for beslutningen om å styrke det veterinære fagmiljøet.
Foto
Øystein Johnsen

Obligatorisk undervisning ved NMBU Sandnes
NMBU Sandnes ligger midt i landbruksfylket Rogaland hvor det er kort avstand mellom gårdsbruk. Tett samarbeid med velvillige bønder og praktiserende veterinærer gjør det mulig å tilby god, rikelig og variert undervisning. Alle veterinærstudenter har fortiden obligatorisk undervisning i innledende besetningsmedisin på småfe ved NMBU Sandnes, og de som velger fordypning innen produksjonsdyrmedisin kommer tilbake for undervisning i ulike tilleggskurs med hovedvekt på dyreartene sau og gris.
Bildet viser Prosjektleder for Search Marianne Oropeza-Moe og Nils Petter Oveland, overlege ved Stavanger Universitetssykehus.
Bildet viser Prosjektleder for Search Marianne Oropeza-Moe og Nils Petter Oveland, overlege ved Stavanger Universitetssykehus.
Foto
Øystein Johnsen

NMBUs samfunnsoppdrag er å være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Veterinærmedisinske forskningsprosjekter og undervisning ved SEARCH / NMBU Sandnes bidrar til å oppfylle samfunnsoppdraget innen tverrsektoriell forskning, utdanning og innovasjon.

SEARCH-fasilitetene gir NMBU og partnerne SUS og UiS en unik posisjon som tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. SEARCH har state-of-the-art lokaler og utstyr som blant annet brukes til «high tech» kurs og forskning for helsepersonell.

NMBU har driftsansvar for SEARCH og øvrige partnere er Helse Stavanger – Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS).

Published 29. juli 2019 - 8:00 - Updated 26. august 2019 - 10:17