800 nye studentboliger til Ås

NMBU kan glede seg over at SiÅs har fått fullfinansiert 800 nye studentboliger. Forberedelsene til byggingen er i gang, og de første hyblene vil etter planen være innflyttingsklare til veterinær- og dyrepleierstudentene ankommer Ås høsten 2020.

800 nye studentboliger til Ås

Skisse av ny studentby i Skogvegen på Campus Ås. Byggherre er Samskipnaden i Ås (SiÅs).
Skisse av ny studentby i Skogvegen på Campus Ås. Byggherre er Samskipnaden i Ås (SiÅs).
Foto
Arkitekt Dyrø og Moen AS

Oppstarten av det første byggetrinnet var så vidt i gang da meldingen om fullfinansieringen av hele prosjektet kom i slutten av mars. Dermed ligger det an til tre år med hektisk byggeaktivitet.
– Ved NMBU er vi veldig glade og lettet i dag. Tilskuddet som Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) nå har fått fra Kunnskapsdepartementet, betyr at alle de planlagte 800 nye studentboligene kan stå ferdig til veterinær- og dyrepleierstudentene kommer til Ås neste høst. Nå vet vi at vi ikke bare har hjerterom, men også husrom nok til å ta imot et stadig økende antall studenter til Ås og NMBU.
NMBU er et universitet i stor vekst på et lite tettsted. Nå kan vi gi enda flere av studentene våre mulighet til å bosette seg i Ås og ta del i dagliglivet her. Jeg er veldig glad for at Kunnskapsdepartementet tar dette behovet på alvor, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Stor dag for SiÅs og studentene
For SiÅs betyr fullfinansieringen at byggeprosjektet i Skogvegen kan gjennomføres fortløpende.
– Dette er en stor dag for NMBU og for hele Ås. Det er 17. mai, julaften og bursdag på en gang. Vårt samfunnsoppdrag var å få bygget ferdig studentboligene innen studiestart 2020. Det greier vi nå, sier administrerende direktør i SiÅs, Einride Berg.
– Dette er veldig bra og helt nødvendig for å være klare til flyttingen av veterinærutdanningen fra Oslo til campus Ås i 2020. Dette er så klart veldig viktig for studentene, men også for Ås. Det er viktig at studentene har mulighet til å bo her og ta del i samfunnet her. Da er det grunnleggende at man har et sted å bo. Med den veksten som er forventet i studentmassen, er det viktig at det kommer på plass boliger, sier leder Tord Hauge i Studenttinget NMBU.


Byggeprosjekt til 660 millioner


Prosjektet omfatter 800 nye, miljøvennlige studentboliger bygd i massivtre. I følge SiÅs betyr bruken av massivtre en halvering av CO2-utslippet fra materialbruk sammenlignet med bæresystemer i stål og betong.
Totalkostnaden for hele prosjektet er anslått til ca. 660 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i april 2019 og planlagt ferdigstillelse i oktober 2021. Arkitekter er Dyrø og Moen AS mens Veidekke Entreprenør AS er totalentreprenør.

Les mer om byggeprosjektet i Skogvegen her.

Løpende informasjon om utbyggingen finner du i denne lenken (Facebook).

 

 

Published 27. mars 2019 - 12:54 - Updated 28. mars 2019 - 9:11