Beste masterprogram for biologiske fag!

  • Tina Forsnes skrev masteroppgave om lappugle. Bildet er fra hennes feltarbeid.

    Tina Forsnes er en av de fornøyde studentene på Naturforvaltning. Her med en lappugle, som er hennes fagfelt.

    Foto
    Cathrine Sussane Torjussen

Studiebarometeret.no kårer Naturforvaltning ved NMBU til 2018-årets beste masterprogram innen biologiske fag, tett fulgt av Internsjonale miljøstudier og Miljø og naturressurser, også ved NMBU.

Beste masterprogram for biologiske fag!

Først på fjerde plass kommer et annet utdanningssted; master i biologi ved UiB.

Se hele listen i artikkelen Mastervinneren biologiske fag i Tekna-magasinet.

Tone Birkemoe, professor i entomologi og leder for studieprogrammet og Espen Arestøl, studieveileder er superfornøyde og er sitert i artikkelen:

De glade ansvarlige for masterprogrammet 'Naturforvaltning': Studieveileder Espen Arestøl og professor Tone Birkmoe.

Foto
Håkon Sparre
– Når vi som undervisere klarer å motivere studentene til å arbeide med faget blir resultatene gode og vi kan sende ut faglig sterke, nysgjerrige og motiverte kandidater til arbeidslivet. Det er slik vi vil ha det.

Relatert innhold

Mer om Naturforvaltning

Naturforvaltning kombinerer kunnskap om biologi, økologi, arealplanlegging, miljø- og forvaltningsrett, naturvern og naturforvaltning: skjæringspunktet hvor naturen møter menneskelige aktiviteter. Studiet fokuserer på de konsekvenser og effekter dette medfører.

Published 26. February 2019 - 15:22 - Updated 28. February 2019 - 12:33