Beste oppgave ved NMBU 2017

Masteroppgaven “Policy shifts and stock market: Lessons from the US and China” omtales som både spennende og godt skrevet. Det tar opp hvordan aksjemarkedenes verdisetting av energiselskaper påvirkes av politiske kunngjøringer og begivenheter. I sin oppgave har Ruslana Datsenko brukt tid på å analysere og vurdere hvordan aksjekursene påvirkes av politiske beslutninger og kunngjøringer. Hun har fulgt amerikanske og kinesiske energiselskaper notert på New York Stock Exchange gjennom oppgaven. 

-          Jeg valgte temaet siden jeg er veldig interessert i hvordan politikk påvirker aksjer og selskaper som holder på med fornybar energi og fossil brensel. I tillegg er de politiske systemene i USA og Kina svær forskjellige. Det gjorde arbeidet spennende, sier Datsenko.

Storpolitiske begivenheter

I sitt arbeid har Datsenko sett på de store politiske begivenhetene som har funnet sted de siste årene. Blant annet har hun analysert hvordan de to siste presidentvalgene i USA og klimaavtalen i Paris har slått ut på energiselskapenes aksjemarkedet.  I oppgaven har hun også sett på effekten av en rekke kunngjøringer av politikkendringer for fornybar energi i USA og Kina. Ved hjelp av statistiske metoder har Datsenko testet ulike modeller og hypoteser.

-          Jeg gjorde ulike analyser. Jeg sammenlignet virkningene av energipolitikk på bedrifter i USA og Kina. Jeg tror at oppgaven kan fortelle mer om hvilken politikk som er effektiv for bedrifter som holder på med fornybar energi, sier Datsenko.

Prisen for beste studentoppgave gikk til Ruslana Datsenko for hennes oppgave om storpolitikk, energi og aksjekurser. Her får hun prisen av rektor Mari Sundli Tveit.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Mye arbeid, men morsomt

-          Jeg jobbet veldig mye med oppgaven. Det ble intense leseøkter, men jeg tok meg alltid tid til venner og familie. Jeg har skrevet om det som interesserer meg, sier hun.

I forbindelse med den solide oppgaven får Datsenko 25 000 kroner og en diplom for innsatsen.

Komiteen som har vurdert studentoppgaven skriver:

«Komiteen er imponert over oppgaven. Problemstillingen blir presentert på en god og interessant måte, og det er satt opp godt definerte og testbare hypoteser. Datsenko har testet hypotesene gjennom avanserte statistiske analyser, og resultatene av analysene blir diskutert og tolket på en moden og reflektert måte. Datsenko reflekterer også godt rundt oppgavens begrensninger og beskriver tanker om videre arbeid på en utmerket måte. Oppgaven er i tillegg skrevet på et svært godt engelsk språk, og komiteen gratulerer Datsenko med en utmerket oppgave».

 

 

Published 20. august 2018 - 11:23 - Updated 20. juli 2021 - 12:52