Powerpoint, nei takk

Etter 45 år som foreleser har han alltid fått tilbakemeldinger. Og slike tilbakemeldinger hjulpet Sølie til å bli en dyktig foreleser. At han han når frem til studentene fikk han nylig bekreftet da han ble kåret til semesterets beste foreleser for våren 2018. Akkurat den tilbakemeldingen setter han stor pris på.

-  Tilbakemeldingene har slått både den ene og den andre veien, men denne var svært hyggelig, sier en blid Nils Eivind Søli, professor i farmokologi og toksikologi ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Søli ønsker sterkt at studentene skal ha godt utbytte av forelesningene han gjennomfører. Det medfører at han ikke er redd for å legge all bruk av powerpoint helt vekk. Og han har fått prisen for sin innsats i faget infeksjonsbiologi og legemiddellære.

- Målet er alltid at over 75 prosent av studentene skal bli interessert i undervisningen. Og siden jeg er opptatt av at studentene skal lære noe på forelesningene blir det til at powerpoint blir lagt vekk. Da blir det mer forelesning og økt læring, mener professoren. Han begrunner valget med at det ofte er for lett å ta med for mye informasjon som kan forstyrre undervisningen og læringen om dette verktøyet benyttes.

Han jobber også hardt med å forenkle og forklare slik at studentene skjønner og husker det som formidles på forelesningene også under eksamen. Det til tross for at han underviser i tunge fag som infeksjonsbiologi og legemiddellære.

Bildet er fra immatrikuleringen 2018. Det er studentene selv som kårerde beste forelesere. Her står Nils Eivind Søli, professor i farmokologi og toksikologi sammen med rektor Mari Sundli Tveit. Søli ble beste foreleser våren 2018.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Holder døgnåpnet

Søli er også opptatt av at studentene skal kunne nå han om det dukker opp spørsmål.

-  Jeg gir alltid telefonnummer og kontaktinformasjon fra meg. Og har studentene spørsmål, får de svar selv om det er utenfor ordinær arbeidstid. Det er fin måte å være tilgjengelig på, sier han.

Etter å ha forelest i flere tiår innser han at nøkkelen til suksess ligger i forberedelsene.

- Jeg bruker mye tid på forbredelser. Jeg vurdere hele tiden om jeg skal endre eller tilpasse forelesningene slik at studentene forstår det som formidles. Og kullene og bakgrunnskunnskapen er alltid litt ulik fra år til år hos studentene. Da må jeg tilpasse meg.

Published 20. august 2018 - 11:44 - Updated 20. juli 2021 - 12:53