Kranselag for veterinærbygget

  • Bygningsfolk på vet.bygget i vintersol
    Foto
    Håkon Sparre

Torsdag 15 mars var alle som jobber på det storslagne bygget invitert til pølsefest for å feire at tak og vegger er på plass. Det ble feiret med pølser og hamburger, kaffe og kaker i vintersola. 

Kranselag for veterinærbygget

Samlokaliseringsprosjektet, på folkemunne 'Veterinærbygget' har nådd en viktig milepæl. Nå gjenstår bare resten av alt som må gjøres innvendig. Det er ikke småtterier:

Bygningen er på 63.100 m² og har intet mindre enn 2400 rom. Det blir sju undervisningssaler, 800 kontorplasser, ni operasjonssaler for dyr, sju etasjer med laboratorier, 49 hestebokser og 1700 m² med tekniske rom. I tillegg kommer 150 mål ny park ute.

Bygget er i rute, både når det gjelder tid og penger, og vil bli klart for Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet i 2020. NMBU overtar bygget i god tid før innflytting, for å teste alle fasiliteter og utstyr.

Pølsefesten foregikk utendørs av bekymring for rotteplage inne, hvis over 500 gjester skulle smule pølsebrød i uferdig bygg. 

Her er noen illustrasjoner som viser hvordan interiøret skal bli:

Undervisning i hestefag

Undervisning i hestefag

Foto
Ill. Statsbygg
Åpen patio

Åpen patio

Foto
Ill. Statsbygg
Disseksjonssal

Disseksjonssal

Foto
Ill. Statsbygg
Uteområde

Uteområde

Foto
Ill. Statsbygg
Veterinærbygget sett mot sentrale deler av Camus Ås

Veterinærbygget sett mot sentrale deler av Camus Ås

Foto
Ill. Statsbygg
Bygget i fugleperspektiv

Bygget i fugleperspektiv

Foto
Ill. Statsbygg
Published 16. mars 2018 - 11:52 - Updated 26. mars 2018 - 7:35