Motstandskraft mot antibiotika spredte seg i tarmen til bier

  • 20.-21.mars avholdes arbeidsseminaret 'Unconventional Model Animals in Food&Health.
    Foto
    NMBU

I USA har birøkterne de siste 30–40 åra brukt antibiotika for å behandle insektene mot sykdom. Hva har det gjort med bienes tarmbakterier? Og hva skjer med tarmfloraen over tid hvis vi utsetter den for antibiotika?

Motstandskraft mot antibiotika spredte seg i tarmen til bier

Biene kan virke veldig ulike fra oss mennesker, men vi har flere likhetstrekk: Vi lever i sosiale samfunn, deler hus og utveksler bakterier. Forskning på bier kan derfor gi oss mer kunnskap om samspillet mellom vert, tarmbakterier og miljøpåvirkning – som eksempelvis antibiotika.

NMBU-forskerne Jane Ludvigsen, Davide Porcellato, Trine M. L’Abeé-Lund, Gro Amdam og Knut Rudi har i en artikkel i Molecular Biology sett på effekten antibiotikabruk har hatt på amerikanske bier over tid. 

Les hele saken på forskning.no: Motstandskraft mot antibiotika spredte seg i tarmen til bier

Published 21. november 2017 - 13:01 - Updated 22. november 2017 - 14:40