NMBUs lærerutdanning tildelt Utdanningsforbundets klimapris

Lærerutdanning ved NMBU var den første i Norge som satte et overordnet mål om å utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Fokus på klima og bærekraft har i lang tid vært gjennomgående i all virksomhet ved avdelingen.

NMBUs lærerutdanning tildelt Utdanningsforbundets klimapris

For dette arbeidet ble NMBU Lærerutdanningen en av vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2017.

– Lærerutdanningen ved NMBU er en spydspiss innen utdanning for bærekraftig utvikling. De har nedlagt et stort arbeid på dette området, og viser vei for andre, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som har også ledet juryen.

Det sier Handal i en pressemelding fra Utdanningsforbundet i forbindelse med tildelingen av Utdanningsforbundets klimapris for 2017. Den andre vinneren var Omvikdalen skule i Hordaland.

Prisen ble delt ut på Klimaseminaret 2017 i Lærernes hus mandag 30. oktober.

Her er juryens begrunnelse for utvelgelsen Lærerutdanningen ved NMBU:
"NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen.

"NMBU har betydelig utadrettet virksomhet knyttet til kurs, seminarer og konferanser om utdanning for bærekraftig utvikling. Lærerutdanningen legger vekt på at studentene skal lære om klima og bærekraft både i teori og praksis, og legger opp til eksemplarisk undervisning med studentaktive arbeidsmåter."

50.000 til hver

De to vinnerne får 50.000 kroner hver. Disse prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet.
Les mer om klimaprisen og tidligere års vinnere i denne lenken.

Fra venstre: Gro Hartveit (Utdanningsforbundet), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Astrid Sinnes (lærerutdanningen NMBU), Hans Erik Lefdal (lærerutdanningen NMBU), Ingrid Eikeland (lærerutdanningen NMBU) og Monica Rimestad (Tryg).

Fra venstre: Gro Hartveit (Utdanningsforbundet), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Astrid Sinnes (lærerutdanningen NMBU), Hans Erik Lefdal (lærerutdanningen NMBU), Ingrid Eikeland (lærerutdanningen NMBU) og Monica Rimestad (Tryg).

Foto
Utdanningsforbundet
Published 31. oktober 2017 - 15:07 - Updated 2. november 2017 - 9:42