30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø ved NMBU

  • Åpningsord ved dekan Sjur Baardsen
    Foto
    Yevgeniya Tomkiv

Et fagseminar til ære for Brit Salbu, i anledning hennes 70 års dag, ble arrangert denne uken.

30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø ved NMBU

Salbu har vært en foregangsperson innen forskning på radioaktiv forurensning, nasjonalt og internasjonalt, i 30 år.  Seminaret feiret prof. Salbus forskningskarriere med et utvalg foredrag om radiokjemi, radioøkologi, miljøkjemi og strålevern.

Prof. Salbu leder Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) som er et senter for fremragende forskning (SFF). Hun leder også faggruppen miljøkjemi og isotoplaboratoriet ved NMBU siden 1987.

Salbu har ledet NATOs Environmental Security Panel, hun er medlem av Det Norske Videnskapsakademi og er Fellow i Royal Society of Chemistry, UK.  Hun er også faglig rådgiver for regjeringens kriseutvalg for atomberedskap.

Salbu fikk den den fjerde V.I. Vernadsky-prisen som anerkjennelse for hennes fremragende bidrag til utvikling og formidling av radioøkologi fra den Internasjonale Forening for Radioøkologi (IUR) i 2015.

Hun ble også tildelt æresdoktorat ved National University of Life and Environmental Sciences Ukraine (NUBIP) i 2016.

Vi gratulerer hjerteligst med dagen!

Fagseminaret i anledning Brit Salbus 70 års dag hadde mange gode foredrag
Foto
Yevgeniya Tomkiv

Bjørn Olav Rosseland forteller om mye spennende forskning som foregikk gjennom årene
Foto
Yevgeniya Tomkiv

Gratulasjoner fra Folkehelseinstituttet
Foto
Yevgeniya Tomkiv

Published 13. oktober 2017 - 9:52 - Updated 13. oktober 2017 - 12:20