Forskningspris for ny kunnskap om genomet

  • Nå kjenner forskernes brødhvetens DNA.
    Foto
    Håkon Sparre

Simen Rød Sandve ble tildelt NMBUs forskningspris for sitt arbeid som har ført til ny og grunnleggende forståelse av genomevolusjon og genomfunksjon. Sandve har arbeidet både med planter og fisk.

Forskningspris for ny kunnskap om genomet

Simen Rød Sandve ble tildelt NMBUs forskningspris for 2017. Sandves forskning er svært relevant for å bidra til en bærekraftig matproduksjon under de klimaendringene vi står overfor. 

Her finner du en kort presetasjon av prisvinneren Simen Røs Sandve 

Omfattende produksjon
Simen Rød Sandve har omfattende internasjonal publisering som teller mer enn 50 artikler i anerkjente internasjonale journaler. Han har jobbet i store tverrfaglige internasjonale nettverk og evnet å innlemme nye ideer og synpunkter fra andre fagområder inn i egen forskning. Prisvinneren er en stimulerende underviser og veileder ved å popularisere et komplisert tema på en lettfattelig måte. Han har tatt i bruk flere ulike typer medier i sin omfattende forskningsformidling.

Mer om Simen Rød Sandve

Published 3. oktober 2017 - 8:28 - Updated 4. oktober 2017 - 10:28