Pengedryss til to forelesere ved NMBU

Det er studentene selv som har nominert og valgt ut de flinkeste foreleserne til prisene som «Beste foreleser høsten 2016» og til prisen som «Beste foreleser våren 2017».

Disse faste studentkåringene av beste forelesere er noe som rager svært høyt hos underviserne og prisene blir oppfattet som ekstra gjeve på grunn av de kommer fra studentene selv.

Får ekstra oppmerksomhet

Studentengasjementet rundt gode forelesninger er noe som universitetsledelsen mener er viktig og hvert år blir studentenes utmerkelser fulgt opp med ekstra påskjønnelser. Og det er mer enn bare et solid klapp skulderen de beste foreleserne får. Ved NMBU støtter en opp om studentenes beslutning ved å gi 25 000 kroner til både Erling Olaf Koppang og Ronny Steen.

Pengeutdelingen fant sted under årets immatrikulering av nye studenter. Og det var to rørte prisvinnere som mottok pengegavene og honnør fra rektoratet.

- Det er en stor ære å få en slik pris. Det er hyggelig og undervise i et fag som er så lett å undervise i, sa en smilende Erling Olav Koppang.

- Suksessen kan ha sammenheng med at jeg ofte bruker hjelpemidler som apper osv. i undervisningen, sa Ronny Steen.

Begge prisvinnerene er svært stolte over utmerkelsene.

I videoene under møter du de to foreleserne som har gjort hverdagen for en del NMBU-studenter både lærerik og spennende.

Published 18. august 2017 - 14:46 - Updated 18. august 2017 - 17:03