Raske resultater med ny genteknologi

Den europeiske ålen er kritisk utrydningstruet. Noen av årsakene er overfiske, parasitter, vassdragsreguleringer og forandringer i havet. Ålen formerer seg bare i Sargassohavet, 6000 kilometer fra fastlandet i Europa og så langt har det ikke lyktes forskere å få ålen til å yngle i fangenskap. Nettopp derfor stammer alle ål som blir produsert og konsumert fra ville bestander som stadig synker.

I en artikkel nylig publisert i Scientific Reports har et internasjonalt team av forskere fra blant annet NMBU, vist hvordan ny teknologi effektivt kan brukes til å få informasjon om den europeiske ålens genomsekvens.

Ny mini-modell for lesning av DNA-kode
Gjennom genomikkforskning, altså forskning på struktur og funksjon til det genetiske arvematerialet, har mange områder innen biologien tilegnet seg ny kunnskap de siste årene. Den nyeste metoden for å lese DNA får plass inni hånden og er billigere enn tidligere brukt teknologi. MinION er utviklet av Oxford Nonopore Technologies, og gir raske resultater.

Gjennom denne lille MinION fra Oxford Nanopore Technologies, kan forskere nå lese DNA/RNA direkte og uten omveier. Metoden er omtalt i Scientific Report og gir store muligheter innen genomikkforskning.

Foto
Oxford Nanopore Technologies

Denne kunnskapen vil gi svært nyttig informasjon om hvordan ålen lever, hva den trenger for å formere seg og hvordan den har utviklet seg over tid.

Store muligheter for forskere
Genomet til den europeiske ålen er det første genomet til et virveldyr som er basert på den nye sekvenseringsteknologien. I tillegg til de bioinformatiske metodene som er beskrevet i artikkelen fra Scientific Reports, er denne teknologien lovende fordi den er rimelig og ikke krever stor databehandlingskraft.

Published 9. august 2017 - 11:04 - Updated 4. mai 2020 - 11:59