Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

I fire år framover vil 22 forskere fra fem norske og fire utenlandske universiteter og institutter jobbe sammen med fem norske næringslivspartnere. Målet er å finne fram til nøkkelbetingelser for å videreutvikle det naturbaserte reiselivet og sikre næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Prosjekt «i tiden»

BIOTOUR er finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR-programmet.

- BIOTOUR traff tidsånden perfekt: Bioøkonomi er en global trend, der reiseliv utgjør en viktig del. Her hjemme kommer det snart en stortingsmelding om reiseliv og en strategi om naturbasert reieliv, sier Tina Rebecca Hov-Gylthe, rådgiver i Forskningsrådets avdeling for landbaserte bioressurser og miljø.

Fire forskningstemaer

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

- I tillegg vil deler av forskningen bli konsentrert om tre caseområder: Varanger, Trysil og Indre Hardanger, sier prosjektleder for BIOTOUR, NMBU-professor Peter Fredman.

Målet er at økt kunnskap skal bidra til økt innovasjon i norsk naturbasert reiseliv, sier BIOTOURs prosjektleder Peter Fredman.

Målet er at økt kunnskap skal bidra til økt innovasjon i norsk naturbasert reiseliv, sier BIOTOURs prosjektleder Peter Fredman.

Foto
Håkon Sparre

Positive næringslivspartnere

NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og Innovasjon Norge er næringslivspartnere i prosjektet. De understreker viktigheten av mer forskningsbasert kunnskap.

- Reiseliv burde være en kunnskapsbasert industri. Vi trenger mer forskning på reiseliv, sier Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat hos Innovasjon Norge.

- I BIOTOUR-prosjektet er vi glade for å ha samarbeid med både store næringsaktører og enkelte bedrifter ute i caseområdene. Målet er at økt kunnskap skal bidra til økt innovasjon i norsk naturbasert reiseliv, sier Fredman.

 

For mer informasjon om BIOTOUR, se prosjektets nettside: nmbu.no/biotour

Published 20. september 2016 - 10:40 - Updated 23. mai 2017 - 19:11