Fornøyde med NMBU

 • Nye studenter i auditoriet på SKP
  Foto
  Ingrid Bugge

En utdanning fra NMBU gir en solid plattform for en videre arbeidskarriere. Det viser resultatene av Kandidatundersøkelsen 2015. I undersøkelsen har nesten 5800 tidligere studenter vært involvert.

Fornøyde med NMBU

Den ferske kandidatundersøkelsen, som nå er offentliggjort, viser at de tidligere studentene trekker fram at de har fått god kompetanse og gode kvalifikasjoner av å studere ved NMBU.

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit ser av undersøkelsen at studentene får godt utbytte av utdanningene ved NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby

- Det viktigste vi gjør er å utdanne kandidater, og vi vil at de vi utdanner skal være ettertraktet i arbeidsmarkedet. At vi nå får dette bekreftet, er svært postivt, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Dette er kandidatene særlig fornøyd med:

 • Utdanningen ga meg en solid basis som gjør meg aktuell for arbeid innen mitt fagfelt.
 • Studiets faglige innhold
 • Undervisningskvaliteten
 • Veiledningen fra rådgivning fra lærere/undervisningspersonalet

- Rapporten synliggjør mye vi er stolt av. Og viser at utdanningene våre har høy studiekvalitet. Det er gledelig å se at det vi tilbyr engasjerer, og at andelen studenter som sier de vil påvirke samfunnet er økende, sier Tveit.

Tveit legger til at resultatene vil bli benyttet til å utvikle universitetet videre. 

Her er hovedfunnene (kortversjon):

 • Helhetlig tilfredshet og vurdering av NMBUs omdømme: 84 prosent er «tilfreds med utdanningen». 67 prosent er enig i at «NMBU har et godt omdømme som utdanningsinstitusjon blant arbeidsgivere».
 • Første jobb etter fullført grad:  79 prosent fikk sin første jobb innen tre måneder etter endt utdanning.
 • Generell arbeidslivskompetanse: 80 prosent er enig i at «utdanningen ga meg en solid basis».
 • Hovedbeskjeftigelse: 58 prosent var fast ansatt per 1. november 2015. 14 prosent var midlertidig ansatt, i et engasjement eller vikariat, 3 prosent oppga å være selvstendig næringsdrivende/frilanser og like mange var i permisjon. 4 prosent tok ph.d.-graden, mens 10 prosent oppga å være student.
 • Tilfredshet med utdanningen: 80 prosent oppgir at de er fornøyde med studiets faglige innhold, 72 prosent var fornøyd med utdanningskvaliteten.
 • Utenlandsopphold som en fordel ved jobbsøking: 70 prosent mener dette har vært en fordel ved jobbsøking.
 • Stillingsandel: 89 prosent er ansatt på heltid.
 • Analytiske og praktiske ferdigheter: Et klart flertall av kandidatene, 63 prosent, opplever at studiet i stor grad/svært stor grad har gitt dem «gode ferdigheter i forskningsmetode og analyse».
 • Sektor: 47 prosent jobber i privat sektor, 25 prosent i statlig sektor, 13 prosent i kommuner, 5 prosent i ideelle organisasjoner/interesseorganisasjoner, 4 prosent i fylkeskommunal sektor og like mange i offentlig eide foretak.
 • Kandidatenes hovedoppgaver:  «Rådgivning/veiledning/ konsulentvirksomhet» (27 prosent). «Planlegging/forvaltning/prosjektering» (23 prosent) og «forskning/utvikling» (21 prosent). 14-17 prosent hadde: «ledelse/ prosjektledelse», «saksbehandling/utredningsarbeid», «undervisning/opplæring» og «administrasjon» som sine hovedoppgaver.
 • Utdanningens relevans i forhold til nåværende stilling: 86 prosent mener utdanningen er relevant eller svært relevant i forhold til nåværende stilling. 8 prosent mener den er lite eller svært lite relevant, 5 prosent svarer verken eller.

Hele Kandidatundersøkelsen 2015 finner du her:

Published 27. mai 2016 - 15:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:13