Grunnsteinsnedleggelse for veterinærbygningen

Fra venstre: Ordfører Ola Nordal i Ås kommune, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, rektor Mari Sundli Tveit og direktør Gudmund Holstad ved Veterinærinstituttet under grunnsteinsnedleggelsen for veterinærbygningen på Ås den 9. mai 2016.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Veterinærbygningen skal huse både veterinærforskingen og –utdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, som er underlagt Kunnskapsdepartementet, og Veterinærinstituttet, som er eid av Landbruks- og matdepartementet.

Store forventinger
Begge statsrådene var opptatt av prosjektets store omfang i sine taler under grunnsteinsnedleggelsen. Med en areal på 63.000 kvadratmeter og en kostnadsramme på nærmere 7 milliarder kroner er prosjektet stort.
- Jeg skal ikke omtale veterinærbygningen som Norges Versailles, men det er i det minste like stort som Solkongens praktbygg, sa kunnskapsminister Røe Isaksen i sin tale.
Ingen av statsrådene anså bygningen som en mild gave til NMBU og Veterinærinstituttet – de ga klart uttrykk for at samfunnet forventet at det største prosjektet innen høgskole- og universitetssektoren kroner måtte gi noe tilbake.

Gir helt nye muligheter
- Dette er et fantastisk løft for veterinærmedisin og det gir oss helt nye muligheter for faglige utvikling, sa rektor Mari Sundli Tveit i sin tale under grunnsteinsnedleggelsen, og fortsatte:
- Samlokaliseringen av NMBU er en realitet når nye bygninger står ferdig i løpet av 2019. De ansatte og studenter på Adamstua får arbeidsforhold her på Ås som skaper nye synergier, nye faglige satstinger og framtidsrettede utdanninger. Veterinærinstituttet får en sentral plass på Campus Ås sammen med NIBIO, Nofima og NMBU . Vi bygger oss sammen og vi gleder oss til mulighetene som ligger i fagområdene på NMBU, Veterinærinstituttet og resten av Campus Ås,

Et av Statsbyggs mest krevende prosjekter
Bygningsmessig er veterinærbygningen en svært komplisert bygningen. For Statsbygg har utfordringen også vært at det er lite kunnskap om denne type bygg utenfor selve fagmiljøet. Det har ført til en brukermedvirkning som savner sidestykke, og de ansatte ved NMBU på Adamstua og Veterinærinstituttet har lagt ned mye arbeid i planleggings- og prosjekteringsfasen. Bygningen er et av de mest kompliserte bygninger Statsbygg kommer til å oppføre.

Åpning av Urbygningen
For NMBU var det er en stor dag. I forkant av grunnsteinsnedleggelsen ble den nyrehabiliterte Urbygningen åpnet. Etter et par år med omfattende arbeider kan universitetet ta bygningen gradvis i bruk – noe som kommer studentene og foreleserne til gode.  

Rektor Mari Sundli Tveit og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ser på et av kunstprosjektene i den nyrehabiliterte Urbygningen.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Published 31. oktober 2016 - 18:10 - Updated 13. juli 2021 - 10:51