Store klimagassutslipp fra kinesiske skoger

  • Forskere utførte feltarbeid i en subtropisk skog i Chongqing-provinsen i Kina for å undersøke lystgassutslipp fra skogbunnen.
    Foto
    Jan Mulder

Utslipp av lystgass utgjør en stor andel av verdens klimagassutslipp. Professor Jan Mulder ved institutt for miljøvitenskap har gjennom et stort forskningsprosjekt avdekket at lystgassproduksjon fra skogbunn kan være med å påvirke det globale klimaet.

Store klimagassutslipp fra kinesiske skoger

Lystgassproduksjon i skogsjord
Professor Jan Mulder fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har studert lystgassproduksjon i mange år. Han har lenge hatt en mistanke om at utslippene fra skogbunnen i områder med stor tilførsel av nitrogenforbindelser, bidrar til global oppvarming.

Gjennom to prosjekter har Mulder og hans norske og kinesiske forskerkollegaer utført detaljerte studier av hvordan lystgass blir produsert i skogbunnen.

– Vi vet at skogbunn er surere enn jordbruksjord, rett og slett fordi sur jord er dårlig egnet til jordbruk. I sur jord produseres det mer lystgass enn i jord med en høyere pH, forklarer Mulder.

Les mer på forskning.no i artikkelen Store klimagassutslipp fra kinesiske skoger.

Published 31. oktober 2016 - 18:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:14