Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

  • Ole Jørgen Hanssen sammen med NMBU- og NTNU-studenter.
    Foto
    Avfall Norge

Avfalls- og gjenvinningsbransjen setter i gang et stort kompetanseløft som NMBU er en integrert del av.

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Ole Jørgen Hanssen, Professor II, INA
Ole Jørgen Hanssen, Professor II, INA
Foto
NMBU
Avfalls- og gjenvinningsbransjen ønsker å styrke sin fagsatsing og rekruttering. I 2015 setter de i gang et stort kompetanseløft på over 2 millioner kroner, som NMBU er en integrert del av.

– Nasjonalt skal det opprettes flere professorater, og utdanningstilbudet ved NMBU og NTNU skal styrkes, sier Ole Jørgen Hanssen, professor (30 %) ved NMBU, og deltaker i satsingen.

Styrke fagsatsingen
– Prosjektet tar for seg utvikling og systematisering av kunnskap om avfall, ressurser og gjenvinning, sier Hanssen.
– For NMBUs del betyr dette økt satsning på undervisning, et utvidet etter- og videreutdanningstilbud, samt prosjekt- og masteroppgaver innenfor temaet for våre studenter.

Dugnad
Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen hvis medlemmer håndterer 95 prosent av alt husholdningsavfall i Norge. Nettverket er en pådriver for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert avfallspolitikk, og arbeider for en bedre ressursutnyttelse. I denne sammenheng lanserer de nå Kompetanseløftet 2020, et 5-årig prosjekt finansiert av avfalls- og gjenvinningsselskaper i Norge. Avtalen med NMBU er på 1,9 millioner innenfor perioden.

Erfaringsbasert bransje
En av avfallsbransjens største utfordringer i dag er at den har mye erfaringsbasert kompetanse, men ikke nok utdanningsbasert kompetanse.
– Vi vil ha flere studenter til å studere våre fagområder, sier Hanssen.

Mange aktuelle fagområder
Gjennom kompetanseløftet ønskes rekruttering fra mange forskjellige bransjer.
– Avfallsbransjen trenger forskjellige hoder. Det går på alt fra avfallsteknologi, kretsløp, ressursgjenvinning, fornybar energi, miljø, og industriell økologi, til økonomi, logistikk, arkitektur og byplanlegging.
– Avfall utgjør en betydelig ressurs som det er viktig å forvalte best mulig. Det er mange spennende jobbmuligheter denne i bransjen for engasjerte mennesker som vil gjøre en forskjell, avslutter han optimistisk.

Published 27. november 2015 - 10:40 - Updated 1. desember 2016 - 9:02