Den enkle hagen

  • Den enkle hagen
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

NMBU-studenter har anlagt en moderne, nærmest vedlikeholdsfri hage for sine medstudenter i parken på campus Ås.

Den enkle hagen

Førsteårsstudenter innen landskapsingeniør og landskapsarkitekturprogrammene anlegger en hage som alle kan klare å få til å gro. I to uker har studentene arbeidet med å bygge «Den enkle hagen».

– Det er ikke mulig å anlegge en vedlikeholdsfri hage, men en enkel hage kan bygges, der kravet til vedlikehold er minimalt. Det krever riktig utvalg av planter og materialer, og et godt grunnarbeid, sier professor Kine Halvorsen Thorén. Siste nytt innen hageredskaper og klippere kan redusere vedlikeholdet ytterligere.

Hagen skal bli mest mulig vedlikeholdsfri, men krever et grundig forarbeid som studentene tok del i.
Hagen skal bli mest mulig vedlikeholdsfri, men krever et grundig forarbeid som studentene tok del i.
Foto
Håkon Sparre, NMBU

Konkurranse blant studentene

Hageprosjektet startet i januar da Insttitutt for landskapsplanlegging fikk en henvendelse fra PR-byrået PerPr med forespørsel om å samarbeide om å lage en tilnærmet vedlikeholdsfri hage, støttet av bedrifter i grøntsektoren. Forskere ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) fikk så en idé om å innlemme prosjektet i undervisningen. En prosjektgruppe med personer fra parken, fra ILP og PR-byrået ble nedsatt. Kine Halvorsen Thoren er prosjektleder.

 «Den enkle hagen» ble dermed temaet og utgangspunktet for et fritt emne og en studentkonkurranse rettet mot landskapsarkitekturstudentene. I løpet av kort tid meldte det seg mer enn 40 interesserte landskapsarkitekturstudenter som arbeidet på tvers av klassetrinn fra 1. til 5. klasse. Til sammen ble det levert ni prosjekter basert på gruppearbeid.

Vinneren av konkurransen består av studentene Mia Thun, Carol Wong, Caroline Lytskjold, Long Nguyen og Edvard Bondi Knowles.

Slik så det hele ut ved den første åpningen av hagen den 2.9
Slik så det hele ut ved den første åpningen av hagen den 2.9
Foto
Håkon Sparre

Gjenspeiler tiden vi lever i
– Vi ønsker at hagen vår skal bli et samlingspunkt for studentene. Et sted de kan sitte og nyte matpakken i solen. Vi har vært opptatt av at det skal være plass til mange, og at duvet at her vil du finne en benk som er ledig, beskriver studentene i vinnerteamet i sin presentasjon.

 I idéfasen lot studentene seg inspirere av de geometriske formene i Tetrisbrikker, som videre førte dem til NMBU-logoen. Dette har gitt en gjennomgående stram og moderne utforming av hagen som studentene mener er et godt tilfang til den ellers mer tradisjonelle NMBU-parken.

Stauder og solide materialer
Ildsjelene bak prosjektet håper at «Den enkle hagen» kan bli en liten utstillingshage og et sted til inspirasjon for de som ønsker en pen hage uten for mye arbeid.

Hagen består av stauder, Rhododendron og ulike sorter lavendel. Det er rom både for å være alene og for å være mange. De har brukt vedlikeholdsfrie materialer som skifer, lerk og staudebed i betongrammer.

I løpet av sommeren har vinnerprosjektet blitt ytterligere bearbeidet med nødvendige detaljerte tegninger.

– Dette er en morsom og realistisk introduksjon til den profesjonen de nettopp har startet å utdanne seg i, sier professor Kine Halvorsen Thorén. Arbeidet er innlemmet i introduksjonsemnet til første års landsapsingeniørstudenter og landskapsarkitekturstudenter.

Offisiell åpning av hagen blir våren 2016.

 

Studentene fikk hver sin klem av rektor, for godt utført arbeid.
Studentene fikk hver sin klem av rektor, for godt utført arbeid.
Foto
Håkon Sparre

Published 2. september 2015 - 14:48 - Updated 23. mai 2017 - 19:19