Drømmeløft med Innovasjon Norge

NMBU har invitert de norske universitetene til et dialogmøte for å drøfte og gi konkrete innspill i arbeidet med en ny strategi i Innovasjon Norge på hva som skal til for at de norske universitetene kan bidra mer til næringsutvikling i Norge. Arrangementet inngår som del av «Drømmeløftet» i Innovasjon Norge.

Diskusjon og innlegg fra blant andre:

  • Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU
  • Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping, NTNU  
  • Morten Dæhlen, Dekan, Matematisk – Naturvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo
  • Kenneth Ruud, Prorektor, Norges arktiske universitetet, UiT
  • Per Ramvi, Spesialrådgiver for innovasjon og nyskaping, Universitetet i Stavanger
  • Reid Hole, Dekan, Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur, Universitetet i Nordland

Se program under, og les mer om satsingen til Innovasjon Norge.

Tid: 30. april 2015, kl. 09:30 – 12:00
Sted: Vitenparken, campus Ås

Published 31. oktober 2016 - 17:54 - Updated 23. mai 2017 - 19:21