Omlag 160 millionar til nye prosjekt frå Forskingsrådet

Den totale summen er på 3,3 milliardar kroner og går til Forskarprosjekt, Unge forskartalent og Mobilitetsstipend. NMBU har fått innvilga pengestøtte i alle søknadstypane.

– Vi er godt nøgde med tildelinga frå Noregs forskingsråd. All ære åt NMBUs medarbeidarar for godt arbeid. Dette er ei super julegåve!, seier Ragnhild Solheim, avdelingsdirektør for Forskingsavdelinga.

Det er spesielt hyggeleg at NMBU har motteke fleire prosjekt over FRIPRO, og vi er stolte av å ha fått to prosjekt til Yngre forskarar. Prosjekta representerer eit godt utsnitt av NMBUs fagområde.

– Vi er òg stolte av at vår TTO, Ard Innovation, fikk tildelt tri kommersialiseringsprosjekt frå FORNY-programmet, seier Ragnhild Solheim.

 

NMBU-forskarar har fått støtte til følgjande prosjekt:

FRIPRO, Forskarprosjekt:

Åsmund Røhr Kjendseth: «Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes»

Douglas Sheil: «Empty forests and extinction filters»

Siri Fjellheim: «Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses»

Knut Rudi, Livsvitenskap: «UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development» 

FRIPRO, Unge forskartalent:

Kristian Berland: «New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization»

Live Heldal Hagen: «SeaCow: Promoting 'efficient, low emitting' cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome»

FRIPRO, Mobilitetsstipend:

Pawel Lycus: «Nitrous oxide reduction in acidic environments»

HAVBRUK:

Simen Sandve: «Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish»

Øystein Evensen: «Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon»

Espen Rimstad: «Virus entry and receptors in fish»

Sigbjørn Lien: «LiceRESIST: Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes»

Volha Shapaval: «Oil from oleaginous microbial biomass derived from Norwegian resources as a sustainable alternative to replace Fish/Plant oils in fish feed»

Aase B. Mikalsen: «Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities»

NORGOBAL2:

Jan Mulder: «Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon»

Meley Rannestad: «Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia» 

BIONÆR:

Yngvild Wasteson: «Microplastic as an emerging vector for foodborne pathogens in the food chain»

 

Denne artikkelen er omsett til nynorsk:

Ca. 160 millioner til nye prosjekter fra Forskningsrådet

Forskningsrådet deler ut penger fra tidenes største pott til 350 forskningsprosjekter nå. NMBU får støtte til 16 prosjekter.

Relatert innhold
Nytt prosjekt om klimasmarte innovasjoner i ugandisk jordbruk

Nytt prosjekt om klimasmarte innovasjoner i ugandisk jordbruk

Et nytt NMBU-prosjekt skal bruke klimasmart landbruk til å øke matsikkerheten, avlingenes lønnsomhet og entreprenørskapet i lokalsamfunnene for småbrukere i Uganda.

Klimasmarte løsninger for økosystemtjenester og ressurser i Etiopias skoger

Klimasmarte løsninger for økosystemtjenester og ressurser i Etiopias skoger

Et nytt NMBU-prosjekt skal se nærmere på nedbørsfattige skoger i Etiopia, og utvikle klimasmarte politiske rammer og styringsverktøy for forvaltning av økosystemtjenester og ressurser. 

Published 18. desember 2019 - 12:56 - Updated 20. juli 2021 - 14:58