Blant de beste norske universitetene

Hver enkelt institusjon vurderes på 36 forskjellige områder innen fem hovedområder. Hovedområdene er undervisning og læring, forskning, kunnskapsoverføring, internasjonal orientering og regionalt engasjement. NMBU økte med to A-er fra forrige vurdering.

NMBU klatrer på U-Multirank, som er en anerkjent årlig internasjonal vurdering av høyere utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen omfatter 1700 universiteter og høgskoler. I år ligger NMBU i toppen blant norske institusjoner sammen med UiO, NiH, og NTNU. Hver av disse institusjonene får toppkarakter på ni på ulike områder.

– Dette viser at NMBU stadig er i framgang, og det er vi veldig stolte av, sier prorektor for forskning Øystein Johnsen.

Blant nordiske universiteter ligger NMBU på 13.-plass sammen med fire andre institusjoner.

– Bak de gode resultatene ligger hardt arbeid og stolthet i hele organisasjonen - på fakultetene, i universitetsadministrasjonen og ved sentre og klinikker, sier Johnsen entusiastisk.

Entusiasmen deler han med Solve Sæbø, prorektor for utdanning ved NMBU.
– Vi er også nær flere A’er innen undervisning og læring, og jeg tror at med det bevisste fokuset vi har nå på tverrfaglighet og det å knytte utdanning, forskning og innovasjon tettere sammen, vil det bli spennende å følge utviklingen videre, sier Sæbø.

Rangeringen skjer etter antall A-er, hvor de med flest rangeres øverst. Selv om antall A-er viser toppnivå for det aktuelle universitetet, er det ikke nødvendigvis ett universitet som er det "beste". Hvert universitet har sin profil som fremhever ulike styrker.

Rektor Mari Sundli Tveit er svært fornøyd med spredningen i NMBUs gode vurderinger.
– Rangeringen viser at vi skårer svært godt og også forbedrer oss på mange områder, noe som viser at det jobbes bevisst med kvalitet i stor bredde på NMBU. Vi får toppkarakterer innen både forskning, kunnskapsdeling, internasjonalisering og regionalt samarbeid, sier Tveit.

Ved hjelp av U-multiranks grafiske framstilling får man et godt bilde av nivået ved NMBU. Figuren gjelder 2019-publiseringen. Lengden på stolpen viser nivået innen det enkelte område. Økende lengde viser bedre resultat. Tilsvarende framstillinger fins for alle institusjoner som er med i vurderingen.

Foto
U-Multirank

Brukerne velger
U-Multiranks webverktøy gjør det mulig for brukeren å sammenligne universitet eller spesifikke studieprogrammer. Basert på empiriske data, sammenligner U-Multirank institusjoner med lignende institusjonsprofiler ("like-like") og lar brukerne utvikle sine egne personlige rangeringer ved å velge indikatorer i forhold til egne ønsker. Verktøyet gir studiesøkende, studenter som vurderer utenlandsopphold og arbeidssøkende en persontilpasset oversikt over de beste institusjonene.

Om U-Multirank
U-Multirank vurderer over 1700 universiteter og høgskoler fra 96 land. Det er femte gang U-Multirank gjennomfører vurderingen. I 2019-publiseringen omfatter 13 universiteter og høgskoler fra Norge. Grunnlaget for U-Multirank er gjennomsnittstall for de tre foregående årene. Blant annet leverer NOKUT data til vurderingen. Karakterene publisert i 2019 av U-Multirank baserer seg på gjennomsnittstall for årene 2015 til 2017.

Her kan du se U-Multiranks vurdering av NMBU

Her kan du se vurdering av de 13 norske universitet og høgskoler

I denne lenken finner du forsiden til U-Multirank.

Litt om U-Multirankprosjektet

 

Published 7. juni 2019 - 13:21 - Updated 20. juli 2021 - 14:05