Beste masterprogram for biologiske fag!

Først på fjerde plass kommer et annet utdanningssted; master i biologi ved UiB.

Se hele listen i artikkelen Mastervinneren biologiske fag i Tekna-magasinet.

Tone Birkemoe, professor i entomologi og leder for studieprogrammet og Espen Arestøl, studieveileder er superfornøyde og er sitert i artikkelen:

De glade ansvarlige for masterprogrammet 'Naturforvaltning': Studieveileder Espen Arestøl og professor Tone Birkmoe.

Foto
Håkon Sparre
– Når vi som undervisere klarer å motivere studentene til å arbeide med faget blir resultatene gode og vi kan sende ut faglig sterke, nysgjerrige og motiverte kandidater til arbeidslivet. Det er slik vi vil ha det.

Relatert innhold

Mer om Naturforvaltning

Naturforvaltning kombinerer kunnskap om biologi, økologi, arealplanlegging, miljø- og forvaltningsrett, naturvern og naturforvaltning: skjæringspunktet hvor naturen møter menneskelige aktiviteter. Studiet fokuserer på de konsekvenser og effekter dette medfører.

Published 26. February 2019 - 15:22 - Updated 20. juli 2021 - 13:42