Vil etablere nasjonal insekt-overvåking

På verdensbasis har vi fått flere rapporter beskriver nedgang i insektbestander. Men foreløpig har vi lite kunnskap om hva som skjer i Norge. Det foreslår en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning NINA å gjøre noe med.

Vil undersøke 200 steder

NMBU-professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe har bidratt til denne rapporten, som foreslår å etablere en nasjonal overvåking for å få konkrete kunnskaper om hva som skjer med insektene. Slik det er i dag har vi nemlig bare overvåking av humler og sommerfugler i bestemte områder.

– Resultater fra tidligere studier antyder at en bør oppsøke omtrent 200 lokaliteter for kunne oppdage relevante endringer, står det i rapporten.

Økt bevissthet på insekter

De siste årene har vi blitt mer og mer bevisste på hvor viktige innsektene er for verden.

– Insektene er de små tannhjulene i naturen, som får hele maskineriet til å snurre og gå. De redder faktisk livet ditt, litt, hver neste dag, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning på NMBU.

– I lys av de dystre rapportene om insektdød verden over er det på høy tid at vi får startet en overvåkning i Norge. For å vite hvordan det går med insektene i Norge, og ikke minst hva vi kan gjøre om det viser seg å være en tydelig nedgang, er det viktig å starte en nasjonal overvåkning, sier professor Tone Birkemoe.

Dramatiske konsekvenser for alle

En kraftig tilbakegang i antall insekter vil ha konsekvenser for hele naturen, og dermed for oss mennesker.

– Vi trenger insektene til pollinering, nedbrytning og jorddannelse, og til å være mat for andre dyr. En dramatisk reduksjon i antall insekter kan skape dominoeffekter vi ikke kan forutsi konsekvensene av. Derfor er det viktig å følge med på dem, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning på NMBU.

Published 22. February 2019 - 13:39 - Updated 20. juli 2021 - 13:41