Senter for urbant landbruk etablert

 

For å favne hele den faglige bredden har flere fagmiljøer ved NMBU gått sammen om å etablere Senter for urbant landbruk.
– Urbant landbruk er så mye mer enn bare mat, sa professor Trine Hvoslef-Eide i sin introduksjon av Senter for urbant landbruk. – Det er en aktivitet som omfatter hele spekteret, fra den profesjonelle bonden til den uerfarne amatøren. Det handler ikke bare om mat, men om bruken av grønne områder for å oppnå mange mål samtidig. Som bedre håndtering av regnvann, skape en vakker by, tilrettelegge for gode møteplasser samtidig som det gis mulighet for å produsere sin egen mat uten sprøytemidler. Vi ser også fra andre land at urbant landbruk har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen man har. Effekten av urbant landbruk kan ikke undervurderes, mente Hvoslef-Eide.

NMBU er tuftet på tverrfaglige løsninger
NMBU har lange tradisjoner i å løse konkrete problemstillinger gjennom tverrfaglig samarbeid. Derfor er flere fakulteter involvert i Senter for urbant landbruk. Det er Fakultet for biovitenskap (BIOVIT), Fakultet for miljøvitenskap og naturressursforvaltning (MINA), Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (REALTEK) i tillegg til Læringssenteret ved NMBU som står bak opprettelsen av senteret. Senere har Handelshøyskolen (HH) sluttet seg til.

Senteret hovedformål
Senterets formål er å fremme forskning, utdanning innen de ulike sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene innen urbant landbruk og bærekraftig og sirkulær økonomi. Utviklingen av urbant landbruk og alternative systemer for matproduksjon er et verdensomspennende fenomen som har fått mye oppmerksomheten blant beslutningstakere og bevilgende myndigheter. De ser på urbant landbruk som et viktig bidrag i forbindelse med matsikkerhet, økonomisk utvikling, gjenvinning av avfall og miljøvern.

Kontakt Senter for urbant landbruk
Professor Trine Hvoslef-Eide
Fakultet for biovitenskap
Institutt for plantevitenskap
Telefon +47 934 33 775
E-post trine.hvoslef-eide@nmbu.no

 

 

 

 

 

Published 19. February 2019 - 10:21 - Updated 20. juli 2021 - 13:40