NMBU-studentene er fornøyde med universitetet

I undersøkelsen kommer det frem at NMBU-studentene er fornøyd med det sosiale og faglige undervisningsmiljøet. Her ligger NMBU over landsgjennomsnittet i den store nasjonale Studiebarometerundersøkelsen.

Digitalisering

NMBU får en bedre poengsum enn flere andre universiteter på spørsmålet om «Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen». På dette punktet gir studentene NMBU 3,6 poeng av 5 mulige.

Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU tar resultatene som en bekreftelse på at NMBU gjør mye riktig.

Foto
Håkon Sparre

- Dette viser at vi er på riktig vei, men at vi fortsatt har en vei å gå før vi når våre mål. I de kommende årene vil vi styrke satsingen på digitalisering ytterligere. Likevel er det hyggelig med en bekreftelse fra studentene på at vi har gjort noe riktig, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.

På landsbasis er det slik at om lag halvparten av studentene er enige i at digitale verktøy brukes på en god måte i undervisningen, at de får opplæring i dem og at læringsplattformen fungerer godt. Et relativt stort mindretall, om lag 20 prosent, er ikke enige i det. Studentene er mest kritiske til påstanden om at de får opplæring i relevante digitale verktøy. Her er 30 prosent uenige. 

På NMBU er studentene mer fornøyd med opplæringen i digitale verktøy enn det som er gjennonsittet i landet. NMBU studentene gir nemlig opplæringen i digitale verktøy 3,4 i poeng. Det er 0,3 poeng over landssnittet.

Studenttingsleder Tord Hauge sier at mye er bra på NMBU, men at resultatet ikke må være noen hvilepute.

Foto
Håkon Sparre

- Det er et tegn på av vi gjør mye bra på NMBU, at vi er på vei i riktig retning. Jeg mener likevel at vi ikke må se på dette resultatet som en hvilepute. Vi skal og vi kan bli enda bli bedre, sier studenttingsleder Tord Hauge ved NMBU.

 

Relevans for arbeidslivet

Studentene ved NMBU er stort sett fornøyde med kompetansen de får og mener den er viktig i arbeidslivet. På spørsmålet om «jeg får kompetanse som er relevant for arbeidslivet» gir NMBU-studentene 3,9 poeng av 5 mulige. Utdanningsinstitusjonene som får best poeng her er profesjonsutdanninger som Politihøgskolen og Musikkteaterhøgskolen, som begge har 4,7 poeng.

- Som en del av vår strategi, skal vi nå gå grundig gjennom alle studieprogrammene våre. En del av dette vil være å se på tilknytning og relevans for næringslivet, sier Tveit.

På nasjonal basis viser NOKUT-undersøkelsen at det er mange studenter som opplever å bli lite informert om arbeidslivet, og at utdanningsinstitusjonene i større grad kan legge til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet.

Tidsbruk

Totalt oppgir norske heltidsstudenter i 2018 at de studerer 34,51 timer i uka. I gjennomsnitt bruker norske studenter 16,2 timer i uka på organiserte læringsaktiviteter og 18,8 timer i uka på egenstudier. Studentene oppgir at de i gjennomsnitt bruker 7,9 timer på betalt arbeid.  Ved NMBU bruker studentene 16,7 timer i uka på organiserte læringsaktiviteter. NMBU-studentene bruker i tillegg 19,8 timer på egenstudier. I snitt har NMBU-studenten 5,9 timer betalt arbeid i uka.

- Jeg tror at NMBU-studenten har mer timer av flere grunner. Jeg mener det ikke er så relevant å se på organisert undervisning. Vi må heller se på læringsutbyttet for undervisningen. Gir undervisningen godt læringsutbytte vil behovet for egenstudier mindre. Dette kan tyde på at vi ikke har lykkes helt med å ha effektiv undervisning. Men uavhengig av dette er NMBU-studenten svært flittig, sier studenttingsleder Tord Hauge ved NMBU.

Fornøyd minister

- Studiebarometeret er en viktig kilde til kunnskap og læring for utdanningsinstitusjonene. Jeg er glad for at barometeret i hovedsak viser at studentene er godt tilfreds med utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

 

Published 12. February 2019 - 15:16 - Updated 20. juli 2021 - 13:39