DIGIPIG-prosjekt vant innovasjonspris

Andersen, Martinsen og Woll deler æren med resten av DIGIPIGs prosjektgruppe og vant 400.000 kroner i utviklingstøtte.

Dette er teksten i deres egen presentasjon av prosjektet under innovasjonscampen:

"Vi ønsker å utvikle et digitalt konsept basert på videoanalyse kombinert med sensorteknologi som skal bidra til å øke velferden i husdyrproduksjonen. Prosjektet tar utgangspunkt i slaktegris, men kan  overføres til andre dyrearter. Målet er å etablere et digitalt overvåkingssystem som registrerer spesifikke atferdsmønstre på individnivå, med varsling om avvik til bonden gjennom en mobilapp.

Griser er allrighte dyr.

Foto
Digipig
En løsning basert på maskinlæringsprogrammer skal identifisere negative (halebiting, halthet, passivitet, rett hale, grisehyl) og positive atferdsmessige (lek, utforsking, positiv sosial kontakt, krøll på halen, logring, lavfrekvent grynting) indikatorer.

Vi skal identifisere trivsel og positivt samspill  i bingen og på en forebyggende måte oppdage dyr med problemer.

Dataene skal øke tilliten til dyrevelferdsnivået i norsk landbruk. Gjennom at dataene deles i database («tillitsskyen») kan de som ønsker hente ut objektive målinger av velferdsnivået til norske husdyr, slik som for eksempel Nortura eller Matmerk med «Nyt Norge» merket, bruke disse for å underbygge tilliten til norsk husdyrproduksjon.

Prosjektgruppen består av 6 personer som dekker en tverrfaglig kompetanse innen husdyrnæringen og veterinærfag (Ingrid Melkild, Nortura), økonomistudier (Johanne Woll, NMBU), sensorteknologi og dataanalyse, (Ola Øren, Acando), strategi, forretningsutvikling og kommunikasjon (Terje Lien, Dinamo), avl og genetikk (Kristine Hov Martinsen, Norsvin, nyutdannet PhD fra BIOVIT-fakultetet ved NMBU), forskning innen atferdsbiologi og dyrevelferd (Inger Lise Andersen, NMBU)

Data samlet i DigiPig kan gjøres tilgjengelig for en rekke aktører innen for landbruket, både innenfor produsent og leverandørleddet, og i ytterste ledd også for forbruker. På denne måten vil DigiPig kunne bidra til å øke tilliten til norsk svineproduksjon gjennom sin transparens, beskytte inntektsgrunnlaget til den norske bonden og bidra til innovasjon.

Det tekniske utstyret kan leies ut til bonden gjennom et selskap eid av samvirkeorganisasjonene. Andre aktører som har interesse og nytte av informasjonen, vil også bidra til å finansiere utstyret. Målet er at kostnaden for bonden skal være så lav som mulig.

Et brukervennlig system gir bonden løpende informasjon selv når han ikke er tilstede, han kan oppnå bedre tilvekst og slakteresultater, mer effektiv fôrutnytting og bedre kjøttkvalitet på grunn av mindre stress.
Kort sagt: bedre driftsstyring og bedre økonomi!

Etter fullført utprøving på gris, kan løsningen videreutvikles og tilbys alle husdyrproduksjoner i Norge. Norge er et foregangsland når det gjelder dyrehelsedokumentasjon, og nå har vi muligheten til å utvikle løsninger for å samle tilsvarende dokumentasjon på dyrevelferd. Et velfungerende norsk system vil bli et attraktivt produkt på det internasjonale marked som har stadig mer fokus på dyrevelferd.

Det unike ved ideen er at det vil lage løsninger som øker livskvaliteten til grisen, er nyttig for bonden men også for industri og varemottaksleddet. Vi har dybdeforståelse innen alle komponentene som inngår i systemet: mangeårig internasjonal forskningserfaring på atferd kombinert med  banebrytende innovasjon innen teknologi og markedsinnsikt helt fram til forbruker."

 

Published 24. januar 2019 - 13:33 - Updated 20. juli 2021 - 13:23