Skogens konge byr på kunnskap om nedbryting

Forsøkselgen befinner seg sammen med noen andre elger i Alaska, og er en av flere elger som har fått luke i magen. Den skal gi forskerne kunnskap om det mikrobielle samfunnet i vomma. Mikroorganismene som holder til i fordøyelsessystemet til drøvtyggere som elg interesserer forskerne. De bryter nemlig ned tungt nedbrytbar materiale som kvist og bark til næringsstoffer.

Forskerne har ønsket å vite mer om hvordan nedbrytingen foregår gjennom årstidene. De vil herme etter denne nedbrytingen for å bryte ned biologisk materiale og utvikle nye produkter, som biodrivstoff, fôr og kjemikalier i industrien. Mikroorganismene som bryter ned biomassen spiller altså en sentral rolle i et overraskende antall prosesser.

Årsvariasjoner

– I løpet av et helt år har elgen tilgang på ulikt fôr. Gjennom å forstå hvordan mikroorganismer bryter ned tremateriale som kvist og bark i elgmagen, kan vi bedre forstå hvordan årstidsvariasjoner i kostholdet til disse dyrene påvirker deres evne til å bryte ned trematerialet. Vi har ønsket å finne ut av hvilke mikroorganismer som er involvert i denne nedbrytingen, sier førsteamanuensis Phillip Pope ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige unversitet.

Dette er første gang forskere følger fordøyelsen til levende, frittgående elg over en lengre periode. I tidligere studier har døde dyr blitt brukt som modeller. Forsøkene har gitt unik innsikt i det komplekse nettverket av mikroorganismer som er ansvarlig for karbonkretsløpet i økosystemet i vomma.

Elgene har gitt forskerne god innsikt i hvor spesialiserte mikroorganismene er, og hvordan de koordinerer oppgavene sine for å samstemme karbonstrømmen i vomma. Analysen ga metabolsk innsikt i 180 ulike genom, der de fleste var ukjente fra før.

Studien er publisert i Nature Microbiology. Dette er et samarbeid mellom en rekke universiteter og fagmiljøer: The Ohio State University, University of Alaska Anchorage, University of Copenhagen, Newcastle University, Pacific Northwest National Laboratory, Alaska Department of Fish and Game og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Published 26. oktober 2018 - 8:35 - Updated 20. juli 2021 - 13:10