Blå sektors store muligheter på NMBU

Fra venstre studenttingsleder Tord Hauge, dekan Biovit Kari Kolstad, professor Trond Storebakken (institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap), rektor Mari Sundli Tveit, fiskeriminister Harald Tom Nesvik, politisk rådgiver Britt Dalsbotten NFD, overingeniør Bjørn Reidar Hansen (institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap)

Foto
Karen Moe Møllerop

Besøket startet på Senter for fiskeforsøk. I forbindelse med flyttingen av veterinærmiljøet fra Adamstua er senteret rustet kraftig opp med mye nytt utstyr. Senter er et moderne senter for småskala fiskeforsøk. Det har spesielle fasiliteter innen fôringsforsøk, RAS-teknologi (resirkulering av vann i akvakultur) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk. Senteret har også en isolert karantenestasjon i beredskapsøyemed.


Ministeren fikk også en innføring i den eksisterende nasjonale infrastrukturen for Matpilothallene på campus Ås. De danner en arena for forskning på mat og matprosessering der prosesshallene på NMBU og Nofima er integrert. Infrastrukturen er organisert i følgende prosesshaller: planteprosessering, bryggeri, meieri, kjøtthall, fiskeslakteri og fiskehall, bioraffineri, pakkehall og patogen prosesshall.

I tillegg fikk statsråden faglige presentasjoner om blant annet den digitale laksen, utfordringer og løsninger i lakseindustrien samt muligheter i utnyttelse av tang og tare.

Men forskningen innen blå sektor på NMBU favner videre. Under har vi samlet et lite knippe med aktuell forskning ved NMBU. 

Den digitale laksen

Tang og tare – det beste dyreforet

Lager bedre fisk for økt overlevelse

NMBU-forskere med forskningsgjennombrudd på fiskevirus

Ny indikator for fiskerinæringen. Forskere har utviklet en ny indikator som gjør at det er mulig å sammenligne fiskerier på tvers av arter, samfunn og økonomi.

Hvordan starte et avlsprogram på fisk

Bli med på en digital fisketur

Det grønne skiftet: Kystsone for folk, fisk og energi
Sporer rømt oppdrettsfisk gjennom fôret

Senter for fiskeforsøk
 

 

 

 

 

 

 

Published 24. september 2018 - 15:54 - Updated 20. juli 2021 - 13:03