Rektor og andre ildsjeler om urbant landbruk

 I Oslo blir bylandbruk stadig mer populært. Programmet er fra takhagen 'Tak for maten' - midt i Oslo.

Rektor Mari Sundli Tveit er en av dem som ble intervjuet i programmet: 

– Urbant landbruk blir mer og mer populært, både her i landet og i mange deler av verden og jeg er veldig oppglødd over det som skjer her!

– Matproduksjon kommer også i fremtiden til å skje andre steder enn i byer, men det er så mye bra med å dyrke i byen! Ikke bare det å dyrke selve maten, men det sosiale og det man lærer av det og så er det jo veldig viktig med alle grøntstrukturer i byer for insekter, fulgler og andre dyr. I tillegg er det slik at grøntstrukturer påvirker helse og velvære, ja faktisk livskvalitet. Vi påvirkes av å se det grønne, og være i det grønne. Det senker stress, det demper aggresjon, det hjelper på konsentrasjonen. Grønne omgivelser har veldig mange direkte efekter på oss som mennesker.  Dessuten tar grøntstrukturer av for vann når det regner mye, den påvirker klimaet positivt. Det er en vinn, vinn - vinn, vinn, vinn -situasjon!

– Vi på NMBU, som er bærekraftsuniversitetet, ønsker å bidra til utvikling av bærekraftige utvikling av byer og bidra til å nå bærekraftsmålene generelt; vi er selvfølgelig med på å utdanne og forske på urbant landbruk.

– Det er bare å se rundt seg, det er så mange tak. Det er så mange steder vi kan utvikle dette!

 

Published 28. august 2018 - 13:31 - Updated 20. juli 2021 - 12:57