Her møter du NMBU under Arendalsuka

Mandag 13. august starter Arendalsuka, en årlig nasjonal arena for debatt og politikkutforming, hvor premissleverandører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter både hverandre og folket.

NMBU deltar i år under mange ulike tema, med representanter både fra fagfolk og ledelse. Her ser du hvor du kan møte oss i Arendal. Flere av arrangementene strømmes. Det kan komme oppdateringer. Se informasjon på Arendalsukas nettsider eller under hvert arrangement.

 

Mandag

Tema: Digitalisering

Teknoromantikk eller teknorevolusjon?

Tirsdag 14. august kl. 10.00 – 12.00, Pakkhuset Galleri, Torvet 9

Vil teknologi redde oss fra miljø- og klimakrisen? Teknologioptimistene sier «ja», mens andre mener at det er naivt å stole på at teknologien vil redde oss. Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten. Arrangeres av NITO.

Tema: Omstilling

Kommune, din tid er nå

Tirsdag 14. august kl. 1200 – 1300, Cafe Lindvedske hus, Nedre Tyholmsvei 7B

Hva er utfordringene for omstilling lokalt - fra enkelttiltak til transformasjon? En gruppe eksperter vil snakke om hvilke barriere og muligheter kommunene møter på i omstillingsarbeidet sitt. Professor Gro Sandkjær Hanssen ved NMBUs Institutt for by- og regionplanlegging deltar i debatten. Arrangeres av Cicero Senter for klimaforskning.

Tema: Digitalisering

Digital kompetanse i en digital tid – Hvordan lykkes vi?

Tirsdag 14. august kl. 12.30 – 14.00, Telenors Arena, Nygaten 4.

Samfunnet digitaliseres raskt og kompetansepolitikken er vesentlig for å utnytte muligheter og møte utfordringer fremover. Hvordan kan Norge bli verdensledende i den digitale utviklingen? Har vi virkemidlene og tiltakene for å vinne i den globale konkurransen? Har vi kompetansen som trengs i næringslivet og som befolkning for å møte den digitale fremtiden? Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten. Arrangeres av Tekna, NITO, Abelia og IKT-Norge.

Tema: Jus

Nabokrangler er ikke lovløse

Tirsdag 14. august kl. 16.00 – 16.45, Lille Andevinge, Nedre Tyholmsvei 10

Hvordan kan jurister bistå når det strides om for eksempel trær på tomtegrenser, vedlikehold av gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til nabokrangler? Foredrag ved førstelektor Einar Bergsholm ved Institutt for eiendom og juss, NMBU. Arrangeres av Juristforbundet.

 

Onsdag

Tema: Bærekraftig innovasjon

Vi har trua – derfor investerer skognæringen

Onsdag 15. august kl. 10.00 – 12.00, Arendal kino, Friergangen 3

I norsk skogsindustri er det stor innovasjonsiver. Norske bedrifter jobber med å utnytte tømmerstokken til nyttige og lønnsomme produkter. Hør hvordan Norske Skog Saugbrugs, Termowood, Splitkon og Hunton jobber med innovasjon. Hør professor Margareth Øverland fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fortelle om forskningsprosjektet Foods of Norway. Blir fôrmarkedet en ny bærebjelke for skogbruket? Etter seminaret serveres smaksprøve av griser, som er fôret opp på norsk tømmer. Professor og direktør Margareth Øverland forteller om prosjektene ved Foods of Norway, et senter for forskningsbasert innovasjon ved NMBU. Arrangeres av AT Skog, Viken Skog, Norges Skogeierforbund

Tema: Matproduksjon og etikk

Åpent møte om genmodifisert mat

Onsdag 15. august kl. 12.00 – 14.30, Eureka kompetanse 1, Kystveien 2B

Ny teknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å endre hvordan man kan utvikle dyr og planter for matproduksjon og tas i bruk i stort omfang verden over. Hvilke muligheter og utfordringer gir denne utviklingen for norsk land- og havbruk? Hva mener forbrukerne? Og hvordan skal genredigert mat reguleres? Aktører fra hele verdikjeden, fra forskning og matproduksjon til politikk og forbrukerorganisasjoner, møtes for diskusjon om disse spørsmålene. Instituttleder Odd Arne Rognli ved Institutt for plantevitenskap deltar fra NMBU. Arrangeres av Bioteknologirådet, Senter for digitalt liv Norge, Heidner biocluster, NHO Mat og Drikke, Aquagen, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Norsk landbrukssamvirke, Forbrukerrådet, Sjømat Norge og NMBU.

Tema: Skatt

Hvor mye skjuler nordmenn i skatteparadis? Innsats mot skjult inntekt og formue

Onsdag 15/8 2018 14:00 - 15:00, Fagforeningenes hus, salen i 3. etasje, Nedre Tyholmsvei 16

Nyere forskning, lekkasjer og internasjonalt samarbeid har gitt økt kunnskap om svart økonomi i skatteparadis. Hvor store verdier er det snakk om, hvem er aktørene og hvilke konsekvenser har dette for samfunnet? Professor Annette Alstadsæter ved NMBU Handelshøyskolen deltar i debatten. Arrangeres av Skatteetaten.

Tema: Internasjonalisering

Hvilke muligheter skaper mobilitet for unge i Norden?

Onsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30, Bankgården, Bricolagen 2.etasje, Strandgaten 1

Hvordan får vi få flere unge nordiske innbyggere til å studere i utlandet? Hva er det som hindrer dem? Hvordan har høyere utdanningsinstitusjoner bedre nytte av utenlandske studier? Kan vi styrke og fornye nordisk samarbeid i utdanningssektoren på internasjonalt nivå? Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten. Arrangeres av ANSA og Nordisk ministerråd/ Hallo Norden.

Tema: Bærekraftig byutvikling

Fremtidens landskap, i og over vann

18.30 – 19.30, Annen Etage, Langbryggen 3

Stipendiat Elin Tanding Sørensen ved NMBU og prosjektleder Anne Beate Hovind i Bjørvika utvikling innleder om fremtidens landskap. De tar for seg landskapet både i og over vann. Etter arrangementet blir det en panelsamtale. Arr.: Moment.team

Tema: Livsvitenskap

SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap

Onsdag 15. august kl. 19.00 – 20.30, MS Sunnhordland, Pollen

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Innovasjonsprogrammet SPARK Norway er etablert ved UiO og har som målsetting å ta ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge? Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten. Arrangeres av UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien (LMI) og Inven2.

 

Torsdag

Tema: Forskning og politikk

Hovedprogram: Finnes det monopol på sannhet?

Torsdag 16. august kl. 09.30 – 11.00, Arendal kino, Sal 1, Friergangen 3

Forskerne har ikke lenger monopol på kunnskap. Arendalsuka spør: hvorfor er det slik? Stoler politikere og forskere på hverandre? Hvem har ansvar for å bruke kunnskap riktig, og hvilken rolle spiller mediene? Bygger politikerne på forskningsbasert kunnskap (eller bare forskning) om skole og samferdsel når de gjør sine vedtak? Rektor og UHR-leder Mari Sundli Tveit deltar i debatten. Arrangeres av Arendalsuka, Universitetet i Agder, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet.

Tema: Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig oppdrettsnæring – muligheter for Norge

Torsdag 16. august kl. 14.30 – 16.00, Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2

Norsk oppdrettsnæring har store utfordringer knyttet til bærekraftige fôrråvarer. En femtedel av fôret består av soya fra Brasil. Soyaindustrien i Brasil bidrar til avskoging, landkonflikt og helseskader blant befolkning og arbeidere grunnet verdens største bruk av farlige sprøytemidler.  
Produksjonen av soya og andre vegetabilske råvarer i laksefôret krever store mengder gjødsel, og i dag står oppdrettsnæringen for det største tapet av fosfor i Norge. Fosfor er en ikke-fornybar ressurs som det finnes begrensede mengder av i tilgjengelig form på jorda. 
På dette seminaret belyses hvilke muligheter Norge har i oppbyggingen av en fôrråvareindustri, og mulighetene for gjenvinning av fosfor i fiskeslammet. Dekan Kari Kolstad ved Fakultet for biovitenskap deltar i debatten. Arrangeres av Framtiden i våre hender.

Published 10. august 2018 - 13:32 - Updated 20. juli 2021 - 12:47