Flere vil bli lektorer i realfag

Det viser de foreløpige søkertallene til studieprogram ved NMBU i 2018.

Søkertallene for lektorutdanningen i realfag øker fra 36 i 2017 til 57 i 2018, så i år blir det kamp om de 20 studieplassene som tilbys.

- Det er veldig gledelig med stor søkning til lærerutdanningen. Vi trenger realfagslærere i dette landet! ­Det er prorektor for utdanning, Solve Sæbøs første reaksjon.

Populære studier

Veterinærstudiet fortsetter å øke i popularitet: I 2017 hadde 514 søkere profesjonsstudiet som første prioritet. I år er det 654 som har veterinærstudiet som første valg. Blant disse er 82 menn. mot 63 i fjor. Andelen mannlige søkere holder seg likevel uforandret på rundt 12.5%, til tross for gjeninnføringen av tilleggspoeng for underrepresentert kjønn på veterinærstudiet. Det er som kjent menn som er underrepresentert i veterinærstudie-sammenheng.  Rammen for studieplasser på dette studiet er 70 plasser.

Sivilingeniørstudiet 'Industriell økonomi' øker også i år; fra 71 til 92 førsteprioritetssøkere. Søkerne kiver her om 25 plasser. De andre sivilingeniørstudiene har litt lavere eller omtrent samme søkertall som i fjor, men godt over antall studieplasser som tilbys.

Landskapsarkitekturstudiet har hatt en nedgang i antall førsteprioritetssøkere i år, sammenlignet med i fjor: fra 208 til 161. 

Flere søkere også til bachelor i biologi

Biologifaget har rekordmange søkere i år; 93 potensielle studenter har valgt biologi ved NMBU som førsteprioritet, mot 71 i fjor. Det er over 30 % økning i antall søkere. Antall studieplasser er kun 35, så her blir det relativt høye karakterkrav.

- I dette faget konkurrerer vi med alle de andre universitetene, så dette er veldig bra tall, sier instituttleder for plantevitenskap ved Fakultetet for biovitenskap, Odd Arne Rognli.

- Vi har faktisk flest søkere per plass av alle universitetene.  Jeg tror det er kjent der ute at vi gir en god utdanning i basisfagene som utgjør biologistudiet. Det er jo også gode muligheter for å bygge på denne bacheloren til ulike masterstudier ved NMBU.

Nytt 5-årig masterprogram i Datavitenskap

Studiet har fått 47 søkere og antall studieplasser som tilbys antas å bli mellom 20 og 30. Også dette studiet fører fram til profesjonstittelen sivilingeniør.

NMBU fikk 30 nye studieplasser til satsningsområdene robotikk og datavitenskap da regjeringen før jul fordelte 500 nye studieplasser til IKT-utdanning i Norge.  Den nye 5-årige mastergraden er ment å bidra til å fylle behovet som industrien globalt har for eksperter i dataanalyse.

- Masterprogrammet i Datavitenskap blir spennende å følge. Det er antagelig ikke så kjent der ute blant potensielle studenter ennå, men jeg forventer at dette blir et veldig populært studie, sier Solve Sæbø.

Bærekraftig økonomi

Søkningen til Økonomi og administrasjonsfaget har gått noe ned, fra 179 førsteprioritetssøkere i fjor til 147 søkere i år.

- Vi registrerer nedgangen i antall søkere til Økonomi- og administrasjon-studiet, og det har nok sammensatte årsaker, men fakultetet utvikler et sterkere bærekraftperspektiv i studieprogrammene og vi håper at dette vil gi en unik og attraktiv vei for studenter, sier Sæbø.

Fokus i Handelshøyskolens studier dreies mer og mer mot å koble økonomi til globale utfordringer og bærekraftige løsninger.

- Vi ser at arbeidsgivere i næringslivet og i offentlig forvaltning i økende grad etterspør kandidater med kunnskap om nye løsninger. De vil ha studenter som tenker nytt og ser muligheter i utfordringene, sier sier Gro Ladegård, dekan ved NMBU Handelshøyskolen, og tilføyer:

- Økonomi er sentralt for å løse globale utfordringer.

Samtidig har søkningen til samfunnsøkonomi-studiet økt fra 29 til 38 førsteprioritetssøkere.

- Dette er en gledelig utvikling! Samfunnsøkonomer trengs! avslutter Gro Ladegård.

Published 19. April 2018 - 11:00 - Updated 16. juli 2021 - 12:23