Si din ærlige mening om studentlivet

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største i sitt slag. Den tar for seg studentenes helse og trivsel i bred forstand. Tall fra samme undersøkelse i 2014, viser at én av fem norske studenter sliter med alvorlige psykiske plager. Samtidig forteller én av seks studenter at de er ensomme. Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU mener undersøkelsen er avgjørende for å kunne se studentene og behovene deres hverdagen.

 - For mange unge, også studenter, er angst og depresjon en del av hverdagen. De er stressa og slitne og redde for ikke å lykkes. Utdanningsinstitusjonene har et stort ansvar for å gjøre noe med dette. Derfor trenger vi å vite så mye som mulig om hvordan det står til med studentene. Hvordan trives de? Hvordan er helsa deres? Hvordan er livet utenfor lesesalene?

Rektor Mari Sundli Tveit

Foto
Håkon Sparre

Sundli Tveit oppfordrer egne studenter til å delta.

- Gjennom å svare på undersøkelsen, kan studentene hjelpe oss å hjelpe dem. Derfor er det veldig viktig at alle svarer så ærlig som mulig, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet. Tilsammen 160 000 studenter over hele landet mottar undersøkelsen. Studentsamskipnadene som samarbeider om undersøkelsen. Den utføres av Folkehelseinstituttet, som også forsker videre på funnene.

De første studentene vil få tilsendt undersøkelsen allerede fra tirsdag 6. februar.

Lenke til studentundersøkelsen om helse og trivsel finner du her.

NMBU vil gjennomføre en egen undersøkelse for studenter med utenlandsk statsborgerskap i løpet av 2018.

 

NMBU-studentene oppfordres til å delta i undersøkelsen.

Foto
Illustrasjon

Published 5. February 2018 - 16:04 - Updated 16. juli 2021 - 11:59