Fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke

Helene Lillekvelland har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen, NMBU og en en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Hvor jobber du nå?

- Jeg jobber i Norsk Landbrukssamvirke. Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide bedrifter fra hele landet.

Hva gjør du i din jobb?
- Jeg jobber med flere forskjellige ting. Blant annet jobber jeg med å drifte det som kalles "Oppgjør- og driftskredittordningen i landbruket", som er en kredittordning fra 1967 som ble opprettet for at bøndene skulle få bedre likviditet. Etter hvert har jeg også begynt å jobbe mer og mer med næringspolitikk og med hvordan vi kan dokumentere og sette søkelys på de ikke-verdsatte nytteverdiene av norsk landbruk.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Et studium i samfunnsøkonomi gir deg først og fremst et rammeverk for hvordan verden er satt sammen. Det gjør noe med hva du oppfatter som driverne i verden. Dette mener jeg er nyttig uansett hva man jobber med.

Jeg jobber ikke med økonomiske modeller eller statistiske analyser til daglig, men det jeg har lært er likevel grunnlaget for det jeg gjør, og hvilke prosjekter vi drar i gang. I det siste har vi jobbet med flere nytte-kostanalyser og en ringvirkningsanalyse. Da er det veldig nyttig å vite hva dette faktisk er, selv om vi sitter på bestillersiden og ikke gjør analysene selv.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Da jeg gikk på videregående, hadde jeg veldig inspirerende lærer i samfunnsøkonomi. Det påvirket meg til å velge dette videre. At det ble NMBU var kanskje mer tilfeldig. Jeg fulgte egentlig etter samboeren min, som hadde begynt på samfunnsøkonomi på NMBU på året før.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Bruk energi på å forstå økonometri. Ta noen emner som er spennende (og ikke bare de som du veit du burde ta). Gå jevnlig ut av komfortsonen. Knytt kontakter og bygg nettverk.

Dine erfaringer med NMBU?
- Det jeg sitter igjen med etter å ha studert både på Ås og på Blindern, er at studiet på NMBU er mer anvendt enn studiet på UiO. Dette mener jeg gjør at en samfunnsøkonom fra NMBU har bedre forståelse for hva det er han har lært, og hvordan det kan brukes i den virkelige verden. Som samfunnsøkonom er det lett å bli sittende fast i modeller. Det er viktig å løfte blikket.

Helene Lillekvelland, fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke

Foto
Julie Lunde Lillesæter

 

 

Published 8. november 2017 - 9:43 - Updated 23. oktober 2018 - 8:51