Master / Eiendomsutvikling - deltid

Master / Eiendomsutvikling - deltid

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Varighet: Deltid
Start: Høst 2019
Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken
Hva blir du?
Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter. Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.
Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsmarked og analyse, eiendoms-, og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon. Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

Kort om studiet

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper. Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema. Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Opptakskrav: 

Bachelorgrad eller tilsvarende 180 studiepoeng, innen økonomi og administrasjon, finans, eiendomsmegling eller tilsvarende. For søkere med bachelor innen juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk, forutsettes det grunnleggende forhåndskunnskaper innen makroøkonomi og finans. I tillegg tildeles 0,5 poeng for relevant arbeidserfaring inntil to år og inntil 0,5 poeng for 1 års etter- og videreutdanning rettet mot eiendom og eiendomsutvikling. Arbeidserfaring og etter- og videreutdanning må kunne dokumenteres.