Eiendomsutvikling - deltid

Eiendomsutvikling - deltid

Master (toårig) Deltid, tar 4 år

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken

Poenget med deltidsstudiet i eiendomsutvikling er at man tar færre emner per semester enn på heltidsmaster. Man får dermed større fleksibilitet i løpet av uke, men studieløpet forlenger seg til 4 år.

Søknadsfrist 

15. april

Antall studieplasser
8
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Deltidsstudiet har vanlig undervisningsopplegg på dagtid. Kveldsundervisning eller samlinger praktiseres ikke. Det er cirka 2 dager i løpet av uke når man har forelesning, seminar, gruppearbeid eller annen type aktivitet. Undervisningstid varierer fra 2 til 6 timer per dag avhengig av timetabell og fagsammensetning. Timeplanen for gjeldene semester kan man se i TimeEdit. Man taster inn emnekoder til emner som går på våren eller på høsten og så klikker man på "Vis timeplan"

Noen emner har obligatorisk oppmøte, andre emner har mer fleksibelt opplegg. For å finne ut hvilke obligatoriske aktiviteter faget forutsetter, må man lese nøye emnebeskrivelse av et fag på emnesiden.

Dersom man finner ut at man har kapasitet å ta flere fag enn det som er planlagt for deltidsstudiet, går det an å ta emner tidligere i studieløpet. På den måten kan man bli ferdig med master raskere.

Dersom man er usikker i hvorvidt man klarer å kombinere sin jobb med deltidsstudiet, kan det være lurt å starte med enkeltemner ved NMBU i stedet for programstudiet. Bestått enkeltemne kan bli godkjent i mastergraden senere når man får studieplass i masterprogrammet. Man slipper med andre ord å ta samme fag på nytt.

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper.

Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning.

Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning.

Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema. Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Hva blir du?

Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter.

Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.

Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsmarked og analyse, eiendoms-, og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon.

Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Lavest karaktersnitt / poengsum

2021: 3,09 / 3,34

2020: 3,05 / 3,80

Mer om opptakskrav og karaktersnitt

Jeg jobber som eiendomsutvikler. Min jobb dreier seg i hovedsak om å utvikle nye og eksisterende kjøpesentre.

Herman L Hauge, eiendomsutvikler, Amfi Drift AS