Studiemiljøprisen 2023

I 2022 vant SiÅs studentmentorer Studiemiljøprisen. Vet du om noen som fortjener årets pris? Både studenter og ansatte kan nominere, og de som nomineres bør ha gjort noe utover det man normalt kan forvente, for å fremme inkludering, mangfold og trivsel for studenter ved NMBU.

I høyre meny finner du nominasjonsskjema og retningslinjer for prisen. Både ansatte og studenter kan bli nominert. 

Læringsmiljøutvalget vedtar hvem som vinner prisen og overrekker denne. 

Published 23. February 2023 - 14:52 - Updated 23. February 2023 - 14:58