Plagiering og hjemmeeksamen


NMBU tilbyr en rekke ressurser ment å hjelpe dere forstå hva plagiering er og hvordan det kan unngås under hjemmeeksamen. Vi ønsker derfor å presentere disse ressursene slik at dere er godt forberedt:  

 • Et naturlig startpunkt er Write and Cite-videoserien som dekker det grunnleggende om referanser,sitering, og plagiering. Videoserien har også en innebygd quiz slik at man kan teste egetkunnskapsnivå underveis.  
 • Det finnes svært mange referansestiler å velge mellom. De har imidlertid akkurat samme formål: å informere leser om hvor informasjonen benyttet kommer ifra. Universitetsbiblioteket tilbyr guider for de mest brukte referansestilene ved NMBU, inkludert EndNote. 
 • Skrivesenteret ved NMBU tilbyr en opplæringsvideo som viser hvordan man bruker den nettbaserte kildemanualen Kildekompasset. Kildekompasset er enkelt å bruke og er tilgjengelig på både norsk og engelsk. 
 •  Canvas ligger Skrivesenterets ressursportal for akademisk skriving (Scientific Writing Resource Portal) SWR100. Portalen er åpen for alle tilknyttet NMBU og tilbyr skriveteknisk opplæring for bachelor-, master- og PhD studenter. Vi har også laget en instruksjonsvideo som viser hvordan man finner og bruker SWR100. 
 • Skrivesenteret har også en egen YouTube-kanal. Her ligger alle våre videoressurser, både opplæringsvideoer og podcaster om akademisk skriving. Nytt materiale lastes opp ukentlig.  
 • NMBUs forskrifter vedrørende eksamen 
  Norsk - Forskrift om studier ved NMBU
  English - Accademic regulations for NMBU
 • Vi anbefaler alle å sette seg ytterligere inn i den informasjonen gitt av NMBU vedrørende fusk og plagiering

 Til slutt har vi valgt å inkludere lenker til nyttige ressurser produsert av andre universiteter:  

Vi ønsker dere lykke til! 

Published 30. April 2020 - 14:52 - Updated 14. April 2021 - 9:18