Dine rettigheter

Denne informasjonen er under oppdatering

Dine rettigheter og plikter som student styres av Universitets- og høgskoleloven og Studieforskriften.

Visste du at du bekrefter å ha lest studieforskriften når du godkjenner din utdanningsplan? Her godkjenner du også at du kjenner til reglene om plagiat ved NMBU.

 

Som ny student, kan det være greit å kikke på denne listen!

 

 

Greit å vite:

- For å få studierett må du som student betale semesteravgift og melde deg opp til gitte frister.

- Du har i hovedsak tre forsøk på å stå i et fag. Med begrunnet søknad til Studieaavdelingen, kan det gis dispangsasjon til å ta eksamen en fjerde gang.

- Du har rett til permisjon fra studiene dersom du har oppnådd minst 15 studiepoeng innenfor ditt studieprogram. Studenter som er tatt opp ved et studieprogram ved NMBU, kan søke permisjon fra studiene for en avgrenset periode på intill to år. Søknad for permisjon sendes til og innvilges av fakultetet/ fakultetene som har annsvar for studieprogrammet studenten er registrert ved.

- Ønsker du å klage ved formell feil ved eksamen, må dette gjøres innen tre uker fra karakteren ble kunngjort. Dersom du ønsker begrunnelse av karakteren, må denne skje innnen en uke fra karakteren ble kunngjort.

Published 8. november 2017 - 11:57 - Updated 19. oktober 2022 - 14:35