Studenttinget

Kontoret

Aktuelt

Informasjon om Fakultetenes Allmøter vår 2020

Informasjon om Fakultetenes Allmøter vår 2020

Her vil du finne informasjon om fakultetenes allmøter. Informasjonen vil bli oppdatert jevnlig med ny informasjon når AU får informasjon fra fakultetene.

Studentvalget vår 2020

Studentvalget vår 2020

Studentvalget foregår fra 20. - 27.april og det skal velges ny leder av arbeidsutvalget, to AU-medlemmer og kvinnelige representanter til fakultetsstyrene og universitetsstyret.

Kåring av semesterets beste underviser!

Kåring av semesterets beste underviser!

Nå har tiden kommet for at studentene ved NMBU skal kåre semesterets beste underviser, og da trenger vi DINE innspill!

Om studentdemokratiet

Alle studentene ved NMBU er en del av studentdemokratiet ved NMBU. Vi fremmer studentenes interesser i alle råd og utvalg ved NMBU. Studenttinget NMBU er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Kontortid 12-14

Urbygningen, U121

studenttinget@nmbu.no

Studenttinget NMBU

Postboks 1202, 1432, Ås

studentdemokratiet.no

In English

Follow us in social media