nmbukalender

Kalender

Etter- og videreutdanningskurs

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Corporate Tax and Sustainability, 7,5 credits (nettbasert) 15-09-2020 til 31-12-2020 Registration deadline 24-08-2020
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-09-2020 Påmeldingsfrist modul 3 23-08-2020
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist modul 3 05-10-2020
Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng 25-08-2020 til 28-10-2020 Påmeldingsfrist 10-07-2020
Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert) 10-08-2020 til 31-08-2020 Påmeldingsfrist 14-07-2020
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner, 5 studiepoeng (nettbasert) 05-08-2020 til 15-09-2020 Påmeldingsfrist 14-07-2020
Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert) 11-08-2020 til 27-08-2020 Påmeldingsfrist 14-07-2020
Fra idé til prosjekt. Nettbasert kurs i prosjektledelse. 5 studiepoeng 10-08-2020 til 09-11-2020 Påmeldingsfrist 14-07-2020
Globale utfordringer; dilemmaer og bedriftenes muligheter, 5 studiepoeng (nettbasert) 11-08-2020 til 31-08-2020 Påmeldingsfrist 14-07-2020
Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng 26-08-2020 til 18-10-2020 Påmeldingsfrist 10-08-2020
Kurs i Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 29-09-2020 til 28-01-2021 Påmeldingsfrist 17-08-2020
Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert) 07-09-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert) 31-08-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert) 01-09-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Personlig økonomi, 5 studiepoeng (nettbasert) 31-08-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert) 02-09-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Klimaøkonomi, 10 studiepoeng (nettbasert) 31-08-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert) 31-08-2020 til 11-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert) 31-08-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist 24-08-2020
Kurs i sykkelplanlegging 22-09-2020 til 23-09-2020 Påmeldingsfrist 28-08-2020
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 19-10-2020 til 10-01-2021 Påmeldingsfrist 07-09-2020
Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng 24-11-2020 til 15-04-2021 Påmeldingsfrist 08-09-2020
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 16-11-2020 til 20-11-2020 Påmeldingsfrist 12-10-2020
Kurs / videreutdanning i besetningsmedisin gris 01-10-2020 til 31-12-2021 Påmeldingsfrist 12-10-2020