nmbukalender

Kalender

Etter- og videreutdanningskurs

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-03-2023 Påmeldingsfrist modul 3 20-08-2022
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 26-09-2022 til 11-11-2022 Påmeldingsfrist 22-08-2022
Endoparasitter hos småfe, 3 studiepoeng 11-05-2022 til 28-02-2023 Påmeldingsfrist 05-09-2022
Kurs: Verdikjeden for mat, 5 studiepoeng 12-10-2022 til 09-02-2023 Påmeldingsfrist 07-09-2022
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 24-10-2022 til 30-01-2023 Påmeldingsfrist 10-09-2022
Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp 01-09-2022 til 30-06-2023 Påmeldingsfrist 01-10-2022
Kurs under planlegging: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng Meld interesse innen 31-12-2022
Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 24-11-2021 til 30-04-2022 Meld din interesse innen 31-08-2022
Under planlegging: Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-08-2022
Kurs under planlegging: Drift og vedlikehold av mindre avløpsanlegg 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen 31-12-2022
Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2022
Kurs under planlegging: Slamtømming av mindre avløpsanlegg 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen 31-12-2022
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2022
Kurs under planlegging: Risikovurdering og hygieneaspekter ved vann og avløp i spredt bebyggelse, 5 studiepoeng 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen 31-12-2022
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2022
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen 31-12-2022
Vikenakademiet 4.0 Meld din interesse innen 31-12-2022
Kurs under planlegging: Etablering og bygging av mindre vann- og avløpsanlegg 01-01-2023 til 01-06-2023 Meld din interesse innen 31-12-2022