nmbukalender

Etter- og videreutdanningskurs

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Avløpskonferansen 2020 - Små avløp, store utfordringer 27-05-2020 til 28-05-2020 Registrer din interesse innen 31-12-2019
Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) 26-11-2019 til 28-11-2019 Påmeldingsfrist 29-10-2019
Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket 22-01-2020 til 01-11-2020 Påmeldingsfrist 15-11-2019
Kurs: Tingsrett for landmålere 2020/2021, 30 studiepoeng 27-01-2020 til 08-06-2021 Påmeldingsfrist 16-12-2019
Kurs i Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng 01-02-2020 til 10-06-2020 Påmeldingsfrist 06-01-2020
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 02-03-2020 til 04-03-2020 Påmeldingsfrist 26-01-2020
Kurs: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 25-04-2020 til 31-08-2021 Påmeldingsfrist 03-02-2020
Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 17-04-2020 til 14-06-2020 Påmeldingsfrist 01-03-2020
Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 5 studiepoeng 21-04-2020 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist 13-03-2020
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meldt interesse innen 31-12-2019
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen 31-12-2019
Kurs i fjørfehelse og -velferd, utsatt til 2020 Meld din interesse innen 31-12-2019
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2019
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen 31-12-2019
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC Meld din interesse innen 31-12-2019
Under planlegging: Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 01-04-2020 til 30-09-2020 Meld din interesse innen 31-12-2019
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng Meld din interesse 31-12-2019