nmbukalender

Kalender

Etter- og videreutdanningskurs

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-10-2021 Søknadssfrist 03-08-2021
Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-10-2021 Søknadsfrist 03-08-2021
Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 01-08-2021 til 30-12-2021 Søknadsfrist 22-08-2021
Business analytics I: Forretningsprosesser, effektivitetsmåling og KPIer (2 stp) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 22-08-2021
Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Business Analytics III: Innføring i maskinlæring, 2 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Innføring i makroøkonomi, 5 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Business Analytics II: Analyse og rapportering med Power BI, 2 studiepoeng 01-08-2021 til 30-12-2021 Søknadsfrist 24-08-2021
Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Reiseliv / tourism management, 5 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Hestevitenskap, 10 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Klimaøkonomi, 10 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Praktisk endringsledelse, 5 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Hund - avl, ernæring og etologi, 10 studiepoeng 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert) 01-08-2021 til 30-01-2022 Søknadsfrist 24-08-2021
Fra idé til prosjekt- et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng 01-08-2021 til 31-12-2021 Søknadsfrist 01-09-2021
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 31-08-2021 Påmeldingsfrist modul 4 01-09-2021
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-04-2022 Påmeldingsfrist modul 3 01-12-2021
Kurs: videreutdanning i besetningsmedisin gris 19-05-2021 til 31-12-2021 Påmeldingsfrist 10-09-2021
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 25-10-2021 til 10-01-2022 Påmeldingsfrist 10-09-2021
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 18-10-2021 til 26-11-2021 Påmeldingsfrist 15-09-2021
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 22-11-2021 til 26-11-2021 Påmeldingsfrist 18-10-2021
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen 31-12-2021
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meld interesse innen 31-12-2021
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen 31-12-2021
Kurs: Shared space – Planlegging og utforming av sambruksarealer 14-04-2021 til 15-04-2021 Meld din interesse innen 30-08-2021
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2022/2023, 30 studiepoeng 01-09-2021 til 31-12-2023 Meld din interesse innen 31-12-2021
Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 01-03-2022 til 31-08-2023 Meld din interesse innen 31-12-2021
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2021
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2021
Kurs innen prosjektledelse Meld din interesse innen 31-12-2021
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen 31-12-2021
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen 31-12-2021
Vikenakademiet 4.0 Meld din interesse innen 31-12-2021