nmbukalender

Kalender

Arrangementer

Etter- og videreutdanningskurs

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Ortopediske fagdager hest 01-02-2023 til 30-07-2023 Påmeldingsfrist 02-04-2023
Kurs i Anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 01-03-2023 til 30-08-2024 Påmeldingsfrist 20-04-2023
Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 10-11-2022 til 30-12-2023 Påmeldingsfrist 01-05-2023
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 01-02-2023 til 30-06-2025 Påmeldingsfrist 05-05-2023
Inseminasjon av storfe 01-01-2023 til 28-12-2023 Påmeldingsfrist 01-06-2023
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2023/2024, 30 studiepoeng 01-08-2023 til 30-06-2024 Meldt din interesse 31-05-2023
Årsenhet - Bærekraftig økonomi og ledelse 20-11-2022 til 30-12-2024 15-04-2023
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 26-09-2022 til 11-11-2022 01-07-2023