Historier

Spørsmålene er:

Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

Sett fra ditt ståsted, hvilke endringer tror du blir viktige i tiden fremover?

Svarene finner du her: Det grønne skiftet

Published 31. oktober 2016 - 18:10 - Updated 9. juni 2020 - 16:02

Sider