Historier

Bærekraftserien

Natur i krise

Det er naturen det hele starter med. Fortsetter vi å ødelegge den, så er vi ille ute.

God, sunn og nok mat til alle

Globale klimaendringer og kostholdsutfordringer krever at vi tenker nytt, og forskning bidrar til at det skjer store endringer i matproduksjonen i verden

Vannets betydning

Vann er kilden til vår eksistens. Hvilke muligheter gir vannet oss og hva skjer når vi ikke tar vare på det? 

Helseeffekter

Det er mye mer som påvirker god helse enn hva vi kanskje er klar over.

Bærekraftige byer og samfunn

 Å utvikle byer og samfunn til å bli bærekraftige, inkluderende og trygge er et av FNs bærekraftmål.

Historier

Digital kraft - nye løsninger som forandrer verden

Tempoet i digitalisering og teknologiutvikling akselererer. I denne artikkelserien ser vi på hvordan dette endrer forskjellige fagområder og gjør det mulig å løse globale og lokale utfordringer på nye måter.

Grønn vekst er veien ut av krisa.

12 NMBU-forskere om Det grønne skiftet

12 NMBU-forskere svarer på de samme to spørsmålene om Det grønne skiftet.

Sider