For veterinærer

Veterinærhøgskolen har både ambulerende praksis og en stasjonær produksjonsdyrklinikk som tar imot storfe, småfe og gris for innleggelse, diagnostikk og behandling. Vi ønsker tett kontakt med kolleger både til henvisning av pasienter og ved behov for utredninger av besetningsproblematikk.

Sidene er under oppføring og feil kan forekomme.

Kontortid:
Hverdager kl. 08:00 – 15:45

tlf: 67 23 22 00

Ambulatorisk klinikk

Innringningstid for praksisbesøk samme dag:
Hverdager kl. 08:00 – 09:00

tlf: 67 23 22 22

Produksjonsdyr-klinikken

Åpningstider telefon:
Hverdager kl. 08:00 – 14:00.

tlf: 67 23 21 21
e-post: prodmed.mko@nmbu.no

Foto: Håkon Sparre
Ambulatorisk klinikk

Ambulatorisk klinikk driver veterinærmedisinsk praksis på produksjonsdyr i Stor-Oslo og har døgnkontinuerlig drift.

Vi kjører veterinærvakt i Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skjedsmo i tillegg til NMBUs Senter for husdyrforsøk på Ås.

Ved vår praksis deltar veterinærstudenter under utdannelse i deler av året. Studentene er med på utredninger, diagnostikk og behandling i felt under kyndig veiledning av seksjonens veterinærer. Praksisen er med på å sikre at studentene får et godt grunnlag for mestring av de ulike oppgavene de vil møte i yrkeslivet som stordyrpraktikere.

I tillegg til virksomheten på dagtid har praksisen kvelds- og nattevakt alle dager i året.

Vi driver også forskning på temaene helse, velferd og produksjon hos dyr i produksjonsmiljø.

I forskningen brukes data fra mange mulige kilder: Kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer, helse- og produksjonsdata fra husdyrregistrene samt ulike analyseparametere, fra mikrobiologi til patologi og immunologi. I tillegg utføres klinisk kontrollerte forsøk.

Produksjonsdyrklinikken

Hvert år tar produksjonsdyrklinikken mot flere hundre storfe, småfe og gris for innleggelse, diagnostikk og behandling innen et bredt spekter av sjukdommer.

Produksjonsdyrklinikken har det primære ansvaret for undervisningen i medisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og reproduksjonssjukdommer hos produksjonsdyr. Vårt tilbud gjelder både enkeltpasienter og utredning av besetningsproblemer.

Luftveisinfeksjoner, beinbrudd, forgiftninger og problemer med forplantning og fødsel er noen eksempler på hva vi kan hjelpe til med.

Vi er en ren henvisningsklinikk. Det betyr at det er lokal veterinær som tar kontakt med oss for diskusjon om mulig innsending av dyr. Vårt formål med å ta inn dyr er å få pasienter til undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter. Samtidig kan vi bidra til å løse et sykdomsproblem for det enkelte dyret eller for besetningen dyret kommer fra. All innsendelse skjer etter en helhetsvurdering av dyrets velferd, smitterisiko, undervisningsverdi og nytteverdi for eier/lokal veterinær.

I klinikken lærer studentene å undersøke og utrede pasienter for å stille en så nøyaktig sykdomsdiagnose som mulig. De lærer dessuten å undersøke og å behandle for å få optimal fruktbarhet hos produksjonsdyr.

Studentene får mulighet til å trene i trygge omgivelser uten tidsnød der HMS kan ivaretas bedre. De har utvidet diagnostiske muligheter slik at de kan få dypere forståelse for tilstandene dyra har, og de kan få gjøre nøye undersøkelse av dyr som representerer et besetningsproblem. Studentene kan også følge tilstanden til dyret over noe tid.

Hvis dyret blir avlivet, får studentene obdusere dyret og vurdere funnene opp mot de kliniske funnene. Dette er svært verdifull undervisning for studentene. Klinikken bidrar også til opplæring og utdannelse av vitenskapelig personale og utvikling av fagområdene.

Vi har både et klinisk laboratorium til undersøkelse av ulike kliniske prøver fra dyra, samt et laboratorium som arbeider med forskning og diagnostikk relatert til hormoner og reproduksjon.