Henvisning til produksjonsdyrklinikken

Bildet viser veterinærstudentene Emilie Reistad og Alena Rörig som opererer løpedislokasjon hos ei ku.
Bildet viser veterinærstudentene Emilie Reistad og Alena Rörig som opererer løpedislokasjon hos ei ku. Foto: Tommy Normann.

Produksjonsdyrklinikken er en ren henvisningsklinikk. Ta kontakt om du som veterinær har pasienter som kan være aktuelle.

Produksjonsdyrklinikken er en ren henvisningsklinikk, og eiere som har dyr som de tenker kan være aktuelt å sende inn, må kontakte sin lokale veterinær og diskutere dette med han/hun. Hvis dere sammen blir enige om at det kan være aktuelt å sende dyra inn, kan dere ta kontakt.

Tlf: 67 23 21 21 (8-14 på hverdager)

E-post: prodmed.mko@nmbu.no

Ved henvisning ber vi om utfyllende opplysninger og gjøre en samlet vurdering i samråd med henvisende veterinær og eier.

Hvis det blir besluttet at dyret skal sendes inn, blir dyret normalt hentet av oss.

Dyr som har vært oppstallet i isolat på Produksjonsdyrklinikken slik at de ikke har hatt kontakt med dyr fra andre besetninger, kan sendes hjem hvis de blir friske. Slik oppstalling må avtales på forhånd. Dyr som oppstalles i vår vanlig klinikk vil ellers enten bli sendt direkte til slakt, eller avlivet og obdusert.

Det er ingen kostnader forbundet med innsending for eier. Eier får slakteoppgjør for dyr som går direkte til slakt.