For dyreeiere

Produksjonsdyrklinikken er en undervisningsklinikk der dyr sendes inn via henvisende veterinær i felt. Ønsker du å sende inn dyr må du kontakte din lokale veterinær.

Vårt formål med å ta inn dyr er å ha aktuelt og relevante tilfeller som veterinærstudenter og dyrepleierstudenter kan arbeide med. Samtidig kan vi å bidra til å løse et problem med et enkelt dyr, eller et besetningsproblem ved at vi har mulighet til utvidet diagnostikk sammenlignet med hva som er mulig i felt.

Produksjonsdyr-klinikken

Åpningstider telefon:
Hverdager kl. 08:00 – 14:00.

tlf: 67 23 21 21
e-post: prodmed.mko@nmbu.no

Veterinærstudentene Emilie Reistad og Alena Rörig opererer løpedislokasjon hos ei ku på Produksjonsdyrklinikken, Veterinærhøgskolen, NMBU. De får veiledning av en veterinær. Foto: Tommy Normann

Informasjon til eiere som har dyr på Produksjonsdyrklinikken

Takk for at du sender dyr til Veterinærhøgskolen.

Vi trenger dyr til undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter. Du bidrar til at framtidas dyrehelsepersonell får relevant erfaring. Samtidig håper vi at vi kan bidra til å løse problemet med dyret. 

Hos oss har vi mulighet til utvidet diagnostikk i forhold til hva man kan gjøre i besetningen. Det inkluderer blant annet bildediagnostikk, laboratoriediagnostikk og obduksjon. Dyrets velferd er alltid i fokus. Alle dyr som må avlives hos oss, blir obdusert. Dyr som blir friske og er slaktbare, kan sendes direkte til slakt fra oss. Det koster ikke noe for deg å sende inn dyr, og du får slakteoppgjør hvis dyret går til slakt.

Bare dyr som har vært oppstallet i isolat hos oss, kan sendes hjem. Slik oppstalling er forbeholdt få og nøye utvalgte pasienter og må alltid være avtalt på forhånd.

Produksjonsdyrklinikken er en henvisningsklinikk, og mye av informasjonen går via din lokale veterinær. Du vil normalt få tilbakemelding fra oss om hva vi har funnet og hvordan dyret utvikler seg etter noen dager i klinikken. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller lurer på hvordan det går med dyret.

Takk for samarbeidet. Ditt bidrag er viktig for morgendagens dyrehelsepersonell.