Produksjonsdyr

Vi har døgnåpen veterinærvakt i Stor-Oslo tlf: 476 18 888. Vi tar også imot produksjonsdyr i vår klinikk via henvisning fra veterinær, og vi kan tilby utredning av besetningsproblemer. Skadde eller eierløse ville dyr og fugler? Ring 02800.
Ville dyr, fugler eller insekter – hva kan du gjøre?

Finner du skadet vilt, fugler eller oppdager ville dyr og insekter på steder de ikke skal være? Her er en liste over hvem du kan kontakte.

Ring politiet på tlf. 02800 hvis du:

  • har kjørt på et dyr.
  • har funnet et sykt, skadd eller hjelpeløst dyr.
  • vil varsle om farlige eller ulovlige hunder.
  • vil varsle om dyr som forstyrrer ro og orden.

Viltvakta Follo kommune

Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor: 64 96 20 87. 

Ting som haster etter 16.00 og fridager, ring Viltvakta 64 96 20 70. 

På bildet ser vi grisunger som dier.

Støtte til øre-sensor som kan bedre dyrevelferden for gris

Temperatursensor i purkas øre kan fortelle når hun skal føde. Veterinærhøgskolen har fått penger til å utvikle prosjektet. – Vi tror denne sensoren på sikt kan bli et veldig nyttig verktøy for grisebønder, sier førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe.

Bildet viser en hånd som gir ei ku gress og høy.

Norske bønder har trygge og tillitsfulle kyr

Testing av forholdet mellom kyr og mennesker kan gi en god indikasjon på hvordan dyrevelferden er. I Norge viser resultatene at kyrne er trygge og komfortable og at norske bønder har godt samspill med sine dyr.

Da kalven kalvet

Dette er en historie om kua Doris og kalven Juliane, og om hvordan to studenter og en veterinær reddet livet på begge to ved hjelp av keisersnitt.