Bruker droner og roboter til å finne nye plantesorter

Riktignok ligger det svært mye arbeid bak gåturen. Og brillene er Virtual Reality (VR)-briller som tar deg inn i en virtuell virkelighet med teknologi som simulerer fysiske omgivelser.

Denne virtuelle virkeligheten kan godt være en rekonstruksjon av noe helt reelt. Som en konsert, eller i dette tilfellet en åker.

Bildet viser roboten Thorvald i felt

Foto
NMBU

Droner og roboter inntar åkeren
I et nytt forskningsprosjekt i planteforedling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal forskerne ta i bruk ny teknologi for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter. Nye plantesorter er nødvendig for å øke avlingene, og bedre tilpasningen til klimaendringene.

Les hele saken om hvordan forskerene tar i bruk ny teknologi for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter.

Tempoet i digitalisering og teknologiutvikling akselerer og nye løsninger forandrer verden. I artikkelserien "Digital kraft", som blant annet publiseres hos Forskning.no, ser vi på hvordan dette endrer forskjellige fagområder og gjør det mulig å løse globale og lokale utfordringer på nye måter.

Published 20. April 2017 - 9:49 - Updated 14. juli 2021 - 12:34