Centre for Land Tenure Studies in Norwegian

CLTS 6/17

CLTS Arbeidsnotat om minnelige avtaler ved grunnerverv

Arbeidsnotat "Minnelige avtaler ved grunnerverv" er skrevet av Bjørn Bendixen Leinebø, Frank Strømdal og André Torsnes.

Hans Mattsson

Seminar med Hans Mattsson

Hans Mattsson, professor emeritus ved Institutt for Real Estate og Construction Management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm, vil holde en presentasjon 29. august, kl. 09.30 Gult rom, Circus bygningen.

http://www.dn.no/privat/eiendom/2016/05/04/0732/Boligmarkedet/-boligeiere-flest-mindre-srbare-for-et-boligprisfall

Foreslår forsikring mot boligprisfall

I sitt intervju i Dagens Næringsliv og forskning.no sier Eirik Romstad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, og hans kollega Roger Loen at slik forsikring også kan bremse de stadig voksende boligprisene.

Rissa

CLTS Arbeidsnotat om eindomsrettigheter og jordleie i Rissa

Arbeidsnotat "Eindomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år" er skrevet av Stein T. Holden.

International Year

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

https://www.theodysseyonline.com

Masteroppgaveserie

Masteroppgaverserien inneholder et utvalg av masteroppgaver levert av masterstudenter ved NMBU med forskningstemaer som er relevante for CLTS.

CLTS

Jordleieprosjektet i media

CLTS og Norsk institutt for skog og landskap har fått en bevilgning for å gjøre en prøve om gransking om jordleie i dagens norske jordbruk. Norddal kommune sammen med Ås og Rissa er med i granskingen.

International Year

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Rissa kommune

CLTS Arbeidsnotat om landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune

Arbeidsnotat "Landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune" er skrevet av Stein T. Holden.

Jordleieprosjektet i media

Jordleieprosjektet i media

I følge Fosna-Folket nesten halvparten av jordbruksjorda i Norge er nå leid.

CLTS WP 9_16

CLTS Arbeidsnotat om jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

Arbeidsnotat "Jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner" er skrevet av Stein T. Holden, Erling Berge, Espen O. Sjaastad, Geir H. Strand og Håvard Steinsholt.

Årsmelding

CLTS Årsmelding 2013

CLTS Årsmelding 2013 er nå publisert.

Norddal kommune

CLTS Rapport: Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk

Ny CLTS Rapport skrevet av Erling Berge "Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk" er ein del av forskingsprosjektet "Jordleie og strukturendringer i norsk landbruk".

Therese Dokken

Disputas - Therese Dokken

Torsdag forsvarer Therese Dokken sin doktoravhandling i samfunnsøkonomi. Hun har benyttet nye metoder for å belyse velkjente problemstillinger innen fattigdom og utvikling.