Centre for Land Tenure Studies in Norwegian

CLTS Arbeidsnotat om Elinor Ostrom si tilnærming til forvaltning av grunnvatn

CLTS Arbeidsnotat om Elinor Ostrom si tilnærming til forvaltning av grunnvatn

Arbeidsnotat "Grunnvassforvaltning. Om Elinor Ostrom si tilnærming til forvaltning av grunnvatn" er skrevet av Erling Berge.

Gjesteforelesning med Mads Langnes

Gjesteforelesning med Mads Langnes

Mads Langnes, førstekonservator ved Romsdalsmuseet, vil holde to gjesteforelesninger 26. april, kl. 10.15 og 12.00 i TU101, Tårnbygning.

Ny artikkel om regional variasjon i jordleie og bruksstruktur

Ny artikkel om regional variasjon i jordleie og bruksstruktur

Artikkel "Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur: En studie basert på tre utvalgte kommuner" skrevet av Stein T. Holden, Geir-H. Strand, Erling Berge, Espen O. Sjaastad og Håvard Steinsholt ble publisert i tidsskrift KART OG PLAN.

Seminar om eigedomstilhøva i Nord-Noreg

Seminar om eigedomstilhøva i Nord-Noreg

Jon Gauslaa, ledar av Finnmarkskommisjonen, vil holde en presentasjon 16. februar, kl. 12:15-14:00 i U302, Urbygning.

Arbeidsløs, etiopisk ungdom starter bærekraftige bedrifter

Arbeidsløs, etiopisk ungdom starter bærekraftige bedrifter

Sysselsetting av ungdommer i Etiopia er høy prioritet for etiopiske myndigheter, da dette også er svært viktig for den politiske stabiliteten. Organisering av ungdommer i grupper som etablerer bedrifter har vært et viktig tiltak.

Lettere for kvinner å eie jord i Etiopia med landregistrering

Lettere for kvinner å eie jord i Etiopia med landregistrering

Digitalisering har redusert kostnadene ved å registrere hvem som eier landbruksjord dramatisk. Det har gjort storskala landregistrering, som spesielt styrker kvinners rettigheter i samfunn hvor de har en svak posisjon, mer aktuelt for u-land.

Ny bok om eigedomshistoria i Noreg

Ny bok om eigedomshistoria i Noreg

CLTS medlemmer Hans Sevatdal, Per Kåre Sky og Erling Berge har gitt ut en ny bok med tittelen "Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida".

CLTS Arbeidsnotat om minnelige avtaler ved grunnerverv

CLTS Arbeidsnotat om minnelige avtaler ved grunnerverv

Arbeidsnotat "Minnelige avtaler ved grunnerverv" er skrevet av Bjørn Bendixen Leinebø, Frank Strømdal og André Torsnes.

Internasjonalt år for familielandbruket

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Jordleieprosjektet i media

Jordleieprosjektet i media

I følge Fosna-Folket er nesten halvparten av jordbruksjorda i Norge nå leid.

CLTS Arbeidsnotat om eiendomsrettigheter og jordleie i Rissa

CLTS Arbeidsnotat om eiendomsrettigheter og jordleie i Rissa

Arbeidsnotat "Eiendomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år" er skrevet av Stein T. Holden.

Jordleieprosjektet i media

Jordleieprosjektet i media

CLTS og Norsk institutt for skog og landskap har fått en bevilgning for å gjøre en prøve om gransking om jordleie i dagens norske jordbruk. Norddal kommune sammen med Ås og Rissa er med i granskingen.

CLTS Årsmelding 2013

CLTS Årsmelding 2013

CLTS Årsmelding 2013 er nå publisert.

Disputas - Therese Dokken

Disputas - Therese Dokken

Torsdag forsvarer Therese Dokken sin doktoravhandling i samfunnsøkonomi. Hun har benyttet nye metoder for å belyse velkjente problemstillinger innen fattigdom og utvikling.

Masteroppgaveserie

Masteroppgaveserie

Masteroppgaveserien inneholder et utvalg av masteroppgaver levert av masterstudenter ved NMBU med forskningstemaer som er relevante for CLTS.

Foreslår forsikring mot boligprisfall

Foreslår forsikring mot boligprisfall

I sitt intervju i Dagens Næringsliv og forskning.no sier Eirik Romstad, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, og hans kollega Roger Loen at slik forsikring også kan bremse de stadig voksende boligprisene.

CLTS Rapport: Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk

CLTS Rapport: Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk

Ny CLTS Rapport skrevet av Erling Berge "Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk" er ein del av forskingsprosjektet "Jordleie og strukturendringer i norsk landbruk".

CLTS Arbeidsnotat om jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

CLTS Arbeidsnotat om jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

Arbeidsnotat "Jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner" er skrevet av Stein T. Holden, Erling Berge, Espen O. Sjaastad, Geir H. Strand og Håvard Steinsholt.

CLTS Arbeidsnotat om landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune

CLTS Arbeidsnotat om landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune

Arbeidsnotat "Landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune" er skrevet av Stein T. Holden.

Seminar med Hans Mattsson

Seminar med Hans Mattsson

Hans Mattsson, professor emeritus ved Institutt for Real Estate og Construction Management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm, vil holde en presentasjon 29. august, kl. 09.30 Gult rom, Circus bygningen.

Internasjonalt år for familielandbruket

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.